Bransjen lover å kutte sukker, salt og fett i maten

Næringslivet og helsemyndighetene signerer tirsdag en avtale med mål om konkret reduksjon av nordmenns inntak av sukker, fett og salt.

Nordmenn liker salt og fett i maten, men mengden er en vanesak og lettere å kutte ned på enn folk tror.

Inntaket av tilsatt sukker i maten skal reduseres med 12,5 prosent på fem år. Saltinntaket skal reduseres med 20 prosent. Inntaket av mettet fett skal ned hele 7 prosent i løpet av neste år, og med 29 prosent på lengre sikt.

Intensjonsavtalen NTB har fått tilgang til, skal undertegnes av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på vegne av myndighetene og representanter for næringsorganisasjonene, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen. Partene har de siste årene sittet sammen i en næringslivsgruppe og jobbet for å finne en felles plan. Det er NHO som nå har tatt initiativ til å inngå avtalen for å samle alle aktivitetene og skape forutsigbarhet.

Nye smaksløker

Skritt for skritt er planen at en stadig større andel av befolkningen skal ha et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.

Med gradvis endring skal den norske ganen tilvennes mindres sukker, mindre salt og mindre mettet fett. For flere produsenter er det et poeng at endringen skal gjøres så gradvis at forbrukerne ikke merker forskjell i smaken. Jobben med saltreduksjon er allerede godt i gang. Sukker og mettet fett er vanskeligere å fjerne fra matvarer enn salt. Mettet fett er ofte en integrert del av maten, mens for sukker kan det være vanskelig å finne gode alternativer.

Les også

Forskjellen mellom en norsk og svensk ostedisk: Forskjellen mellom norske og svenske matbutikker øker

Kort og langt

Av avtalen fremgår det hvordan de ulike partene skal jobbe med dette, og særlig strategien hos produsenter og i dagligvarehandelen vil bli merkbar for observante forbrukere: Nye porsjons- og pakningsstørrelser, nye produkter, omformuleringer, flere valgmuligheter, bevisst plassering og fremming av sunnere alternativer.

Avtalen har både langsiktige og kortsiktige mål, der planene på lengre sikt er at folket skal spise i tråd med kostrådene, slik at 10 prosent av energien kommer fra sukker og 10 prosent fra mettet fett, mens dagsinntaket av salt er på 5 gram. I dag dekkes rundt 13 prosent av energibehovet av sukker og 14 prosent av mettet fett, mens salt inntaket trolig ligger i underkant av 10 gram pr. dag.