Reagerer på lavt straffenivå ved seksuelle overgrep

Normalstraffen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ligger på seks måneder. Riksadvokaten mener straffenivået gjenspeiler lovgiverviljen.

Medlem av Justiskomitéen Lene Vågslid (Ap) mener domstolene må utnytte de strafferammene som allerede er der.

Mandag denne uken sammenlignet Aftenposten to straffesaker den ene personen ble dømt for drukning av hund og fikk seks måneders fengsel, mens den andre personen fikk fem måneder for å ha begått seksuelt overgrep mot et barn.

Overgriperen som trekkes frem i artikkelen ble dømt i 2009, noe som har fått enkelte til å hevde at sammenligningen ikke lenger er gyldig.

Dagens straffenivå ligger på seks måneder

Straffenivået for seksuell omgang med barn under 16 år ble nemlig skjerpet i 2010, noe blant annet statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), har påpekt til NTB. Strafferammen ble da økt fra fem til seks år, og normalstraffenivået ble satt opp til seks måneder.

Det er med andre ord først etter 2010 at normalstraffenivået for seksuell omgang med barn under 16 år er blitt seks måneder. Dette kommer frem i stortingsproposisjon 97 L.

Det var dette straffenivået som Barneombud Anne Lindmoe reagerte på da hun uttalte at "dagens straffenivå ikke gjenspeiler alvoret i handlingen". Hun er ikke alene om å mene dette.

— Seks måneder virker litt lavt

Lene Vågslid (Ap) er leder for Arbeiderpartiets arbeid mot vold i nære relasjoner, i tillegg til å være medlem av Justiskomitéen. Hun mener det er et misforhold mellom lovgiverens intensjoner og domstolenes praksis.

— Det er viktig at domstolene bruker den strafferammen som faktisk ligger der og hever straffene. Stortingets intensjoner er tydelige i disse sakene. Vold mot barn er alvorlig kriminalitet og det må gjenspeiles i straffeutmålingene.

Vågslid ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men vedgår likevel at dagens straffenivå ikke er veldig høyt.

— Seks måneder som snitt virker litt lavt.

- Påtalemyndigheten har fulgt opp

Konstituert statsadvokat Synnøve Ugelvik bekrefter ovenfor Aftenposten at normalstraffenivået for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ligger på seks måneder, men at dette bare er et utgangspunkt og at straffen kan skjerpes.

Ugelvik mener at den skjerpede lovgivningen er blitt fulgt opp av påtalemyndigheten.

— Riksadvokatens oppfatning er at det har vært en lojal oppfølging av straffskjerpelsen fra påtalemyndighetens side, og at påtalemyndighetens forslag har fått gjennomslag i rettspraksis. Slik sett gjenspeiler straffenivået lovgiverviljen.