PST: Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge

Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.

Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.

PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.

Justisminister Per-Willy Amundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland før fremleggelsen av trusselvurderingen for 2017.

40 personer med tilknytning til Norge i IS-områder

Politiets sikkerhetstjeneste mener ekstreme islamister fortsatt representerer den største terrortrusselen mot Norge.

Ifølge PST er antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme i Norge lavt.

– Svært få personer forventes å reise fra Norge for å slutte seg til IS i 2017, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på pressekonferansen onsdag.

Ifølge sikkerhetstjenesten er det i dag om lag 40 personer med tilknytning til Norge som oppholder seg i IS-kontrollerte områder i Syria.

PST-sjef Benedicte Bjørnland la frem sikkerhetstjenestens trusselvurdering onsdag.

Fremmed etterretningsvirksomhet skadelig på lang sikt

Det er ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå:

Fremmed etterretningsvirksomhet.

Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST.

Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, mener PST.

De påpeker at fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål.

Russlands president Vladimir Putin under et møte med sikkerhetsrådet i Kreml 13. januar. PST mener Russland er svært så aktive på etterrettningsfronten.

Nevner Russland og Kina ved navn

Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker «store ressurser» på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.

Og Russland og Kina ble eksplisitt nevnt som verstingene onsdag.

Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter «grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser».

PST mener det i år vil bli gjennomført «avanserte datanettverksoperasjoner» mot norske myndigheter, teknologimiljøer og mot aktører som har ansvar for kritisk infrastruktur.

PST: Slik jobber etterretningspersonellet

Ifølge PST har flere stater etterretningspersonell i Norge, for eksempel under diplomatisk dekke ved ambassader og konsulater.

De mener enkelte land også benytter stillinger i kommersielle virksomheter, eller bruker forretnings- og forskningsdelegasjoner på besøk i Norge som dekke.

Ifølge PST finner arbeidet med å verve kilder i større grad sted i det digitale rom.

«Vi har observert at etterretningstjenester innleder vervingsprosesser ved å knytte kontakter blabt annet gjennom sosiale medier.

Målet: Å skaffe seg eller plante lojale tjenere i «prioriterte tjenester».

– Grunn til bekymring for høyreekstremisme

Ifølge PST er det lite sannsynlig at høyreekstreme vil gjennomføre en terrorhandling i Norge i år. Men Bjørnland påpekte imidlertid at høyreekstremisme gir grunn til «økt bekymring» av tre grunner:

Tilvekst, bedre organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en mindre del av miljøet.