Helikoptermangel svekker Kystvakten: Dårligere kontroll av fartøyer, begrenset aksjonsradius og nedsatt redningsberedskap

Evnen til å overraske fartøyer som driver ulovlig fiske, er kraftig svekket. Men Kystvaktens helikoptertørke kan få mer dramatiske konsekvenser.

Det er først og fremst i nordområdene og i vernesonen Kystvakten opererer. En viktig effekt er å komme overraskende på fartøyer som måtte drive ulovlig fiske. Mens helikoptre kan komme overraskende blir selve kystvaktskipene fanget opp på radar.

En helt sentral oppgave for Kystvakten er å redde liv i nordområdene. I de mildt sagt røffe farvannene samarbeider Norges kystvakt med Russland om å drive redningstjeneste.

For få dager siden skrev Aftenposten at hverken Kystvakten eller krigsskip av typen fregatter for tiden har helikoptre om bord, slik de skal.

Kontroll. Redning. Oversikt. Alt svekkes uten helikoptre

Nå forteller stabssjef Steve Olsen hva som er de reelle og svært alvorlige konsekvensene av at Kystvakten i rundt to år har seilt uten helikoptre:

  • De kommer ikke lenger så overraskende på fiskefartøyer som måtte drive ulovlig fiske.
  • Aksjonsradiusen, oversikten skipene skal sørge for, blir kraftig begrenset.
  • Muligheten for å drive redningsarbeid i nordområdene svekkes kraftig.
Å redde liv i de enorme farvannene i nord er en kjerneoppgave for Kystvakten

– Helikoptrene er viktige med tanke på å komme overraskende. Spesielt i dårlig vær blir det vanskeligere å få inspektører om bord i fartøy vi skal inspisere. Også evnen til å gjennomføre medisinske oppdrag svekkes, sier Steve Olsen til Aftenposten.

– Dette går ut over sikkerheten for dem som opererer i nordområdene?

– Helt klart. Det er jo vi som utgjør den største, permanente tilstedeværelsen, og helikoptrene er et unikt hjelpemiddel for å få evakuert og hentet personell raskt over store avstander, sier Olsen.

Stabssjef Steve Olsen i Kystvakten (t.v.), her med tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og flaggkommandør Arild Skram. Bildet er tatt ved kystvaktbasen i Sortland, og under lykkeligere omstendigheter enn med dagens helikoptermangel.

Derfor er ikke helikoptrene i bruk

Når de norske NH90-helikoptrene ikke brukes som planlagt, er det delvis fordi den italienske produsenten har satt visse begrensninger for de nye helikoptrene som skal brukes her, delvis fordi Norge, i motsetning til andre land som kjøper NH90, selv har besluttet at helikoptrene ikke skal brukes «operativt».

Forsvaret er redd helikoptrene skal bli påført skader når de står parkert om bord i kystvaktfartøyenes hangarer i røff sjø.

Dette er helikopteret Kystvakten venter på, NH90. Her prøvelander ett om bord på KV «Senja».

I Norge brukes derfor seks NH90 kun til prøveflyvning, 16 år etter at 14 slike helikoptre ble bestilt og ni år etter at de skulle vært i full tjeneste.

For å bøte på problemene skal Kystvakten i 2017 etter planen leie inn private fly i større grad enn det de normalt gjør, for å øke aksjonsradiusen.

Forsvaret prøver ikke å finne alternative helikoptre

NH90 er mye større enn det gamle kystvakthelikopteret Lynx, samtidig som kystvaktfartøy er mye mindre enn fregatter. Aftenposten spurte ledende pressetalsmann i Luftforsvaret Stian Roen om man rett og slett har bestilt for store helikoptre til Kystvakten.

I en e-post, der Roen henviser til Forsvarsdepartementet som kilde, gis følgende svar:

– Nei. Kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen er generelt mindre i størrelse enn moderne fregatter, men har hangarstørrelse som likevel er større. Nederland har utrustet sine kystvaktskip, som er i tilsvarende i størrelse som Nordkapp-klassen med NH90. Disse fartøyene opererer «world wide» med helikopteret.

Aftenposten har også spurt Luftforsvaret, som har ansvaret for NH90-helikoptrene, om man leter etter andre løsninger for å avhjelpe Kystvakten.

Nei, er det kontante svaret fra pressetalsmann Stian Roen.