Norge

Forsikringsselskap mener politiet bør ta lappen fra sjåfører som ikke bruker vinterdekk

If Forsikring mener at de som bruker sommerdekk på vinterføre må fratas førerkortet.

Redningsmannskapene har travle dager når snøen kommer. Her fra en ulykke i Kristiansand med sommerdekk i 2008.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

I flere dager har Meteorologisk institutt varslet at snøen vil falle i rikelig mengder fra og med fredag.

 • Meteorolog: Vær forberedt på opp mot 20 centimeter snø på Østlandet

Likevel er det mange som ikke bryr seg med å skifte til vinterdekk, om det er aldri så mye vinter på veiene.

Nå vil If Forsikring innføre et påbud om vinterdekk, på linje med det både Sverige og Finland har. Men da må det også svi på pungen hvis du blir vinket til siden av politiet.

– Det finnes sikkert reaksjoner hvor folk har mistet førerkortet der man vært innblandet i en alvorlig ulykke, hvor det er blitt brukt sommerdekk på glatt føre. Men jeg synes det bør strammes ytterligere inn. Da synes jeg å bli fratatt førerkortet er en all right reaksjon, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If Forsikring.

Noen glemmer

I dag er det opp til folk selv å vurdere når det skal skiftes til vinterdekk basert på kjøreforholdene. I veitrafikkloven står det at kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende.», heter det i kjøretøyforskriften.

Videre står det at alle kjøretøy med en totalvekt inntil 7500 kg, skal ha vinterdekk på alle aksler under kjøring på offentlig vei fra og med den 15. november til og med den 31. mars.

- Ikke nok

Dersom det er årsakssammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken, kan forsikringsselskapet gjøre en såkalt avkorting.

Det betyr at den som eier bilen eller forvolder skade på en annen bil, person eller eiendom må betale en andel av ulykkesregningen selv.

If Forsikring mener dette ikke er godt nok.

– Vi mener at historien har vist at dette er en vurdering folk ikke er flink til å ta. Jeg er ikke så tilhenger av påbud, men det er noen ting i trafikken som er viktig. Det ene er dekk, det andre er bruken av mobiltelefon. Når konsekvensene går utover andre må det innføres påbud, sier Berge.

If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadede biler har i perioden 1. november til 1. april.

Sist vinter registrerte selskapet skader på 16 981 personbiler, 1703 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk.

– Noen glemmer det, men det er også de som gambler på at det går bra. Men da gambler de ikke bare med sitt eget liv, men også med de andre i trafikken, sier Berge.

18 dødsulykker

If mener et påbud vil redde både liv og spare samfunnet for store kostnader.

På landsbasis hadde 10,1 prosent av bilene som var involvert i uhell sist vinter sommerdekk, viser Ifs egen skadestatistikk.

– Tall fra Statens vegvesen viser at det i fjor var 18 dødsulykker grunnet dårlige dekk. En del av dette skjedde garantert på vinterstid, sier Berge.

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/70bf792a1a290cf68fea1607f26afc80 Copy to clipboard

Svarte nei

I 2012 utredet Statens vegvesen Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med vinterdekkpåbud for personbiler. Etter en høringsrunde var konklusjonen til daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) at et pålegg ikke var nødvendig.

Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen mener det må være opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre om det skal innføres et forbud eller ikke.

Må ha en effekt

– I utgangspunktet gjelder jo veitrafikklovens paragraf 3, som handler at du skal være aktpågivende og varsom, og til enhver tid riktig skodd. På et generelt grunnlag vil jeg derfor si at noen må sannsynliggjøre at et slikt påbud må få den ønskede effekten. Vil det gjøre situasjonen bedre enn den paragrafen vi allerede har, sier hun.

Ranes understreker at du også kan bli straffet hvis du bryter veitrafikklovens paragraf 3.

– Hvis du blir stoppet med sommerdekk på vinterføre så er risikoen veldig stor for at du blir straffet, enten i form av bøter eller at det blir en rettssak hvis det er et grovt brudd. Det er jo ikke slik at du ikke blir straffet i dag, sier hun.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser om denne saken.

Les mer om

 1. Vegdirektoratet
 2. Statens vegvesen
 3. Politiet
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Meteorologisk institutt
 6. Trafikk
 7. Bil