- Foreldre må følge bedre med på hva barna gjør på internett!

Foreldre må følge bedre med på hva barna deres foretar seg på internett, sier advokat Christian Lundin etter at to svenske ungjenter ble dømt for å ha spredt sexsjikane på internett.

Instagram-hetsen førte til opptøyer mellom ungdomsgjenger i Göteborg.

— Det som har skjedd i Sverige i den såkalte Instagram-saken kunne også ha skjedd i Norge. Foreldre har et erstatningsansvar for barn under 18 år, sier advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Han mener at dommen mot de to svenske jentene bør være en tankevekker for mange foreldre. De to jentene på 16 og 17 år ble dømt til oppfølging av barnevernet, samfunnstjeneste og til å betale erstatning på tilsammen 570.000 kroner til de 38 uthengte ungdommene. Også jentenes foreldre blir gjort ansvarlige for at erstatningen blir betalt.

- Foreldrene må følge med

  • Foreldrene må følge med på hva barna foretar seg, på en helt annen måte enn tidligere. For ungdom er det veldig mye som skjer på nettet, på facebook, twitter og instagram.

- Det er arena for å ytre seg, og barn og ungdom kan glemme at det er de samme reglene som gjelder der, som om de mobber eller krenker noen på annen måte ansikt til ansikt, sier Lundin. Advokaten har erstatningsrett som ett av sine spesialområder.

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

I dommen fra Göteborgs tingsrätt drøfter dommerne foreldrenes erstatningsansvar, men fant ingen grunn til å endre på hovedprinsippet om at foreldrene kan gjøres ansvarlig for de skader barna påfører andre. Hver av foreldrene ble derfor gjort ansvarlig for å betale hvert av de 38 ofrene 8800 kroner, sammen med sine døtre.

— Kan bli erstatningsansvarlig

  • Hvis datteren min på 13 legger ut slikt på internett, og jeg ikke griper inn, kan jeg blir erstatningsansvarlig for det. En lignende sak som den svenske kan absolutt være aktuell i Norge etter norske regler, etter en konkret vurdering.

- Foreldre er ansvarlige for inntil kr 5 000 uansett egen skyld. Erstatningsansvaret kan også gå ut over de 5000 kroner for hver enkelt skade, hvis foreldrene unnlot å gripe inn, eller burde ha gjort noe som etter forholdene er rimelig for å forhindre at barnet påfører andre skade, sier Lundin.

Les også

To jenter dømt for sexsjikane på Instagram

De som har innbo eller løsøreforsikring har også en ansvarsforsikring som dekker opp for skadevoldende handlinger, med noen grenser. — Forsikringsselskapene kan henvende seg til foreldrene og spørre hvorfor de ikke grep inn, og selskapet kan også kreve regress hvis foreldrene ikke har fulgt godt nok med på hva barnet foretok seg, sier Lundin. Han regner med at politiet i Norge også ville ha reagert, slik svensk politi og påtalemyndighet gjorde, da sexsjikanen ble spredt gjennom bildedelingsprogrammet Instagram.

- Ulovlig også i Norge

advokat Jon Wessel-Aas

— Det de to ungdommene gjorde i Sverige, er selvfølgelig ulovlig også i Norge. Men i Norge har det hittil vært mest normalt at folk har vært tvunget å gå til sivilt søksmål. Det er ikke vanlig at politi og påtalemyndighet tar ut offentlig tiltale for grove ærekrenkelser, slik det skjedde i Göteborg, sier advokat Jon Wessel-Aas, som har ytringsfrihet, medier og personvern som ett av sine spesialområder.Han mener at dommen fra Göteborg må være en tankevekker for foreldre, for barn og for ungdom.

- Ingen som redder deg

Les også

Instagram-dommen bør være en vekker for norske ungdommer - og for deres foreldre!

— Det er en dramatisk måte å bli vekket på. Men hvis noen tror at det er lovløst der ute på internett, så er det ikke det. De samme regler gjelder der som ellers i samfunnet.- Men tidligere var det bare journalister, redaktører og forlagene som strengt tatt trengte å vite noe om reglene. Nå kan jo hvem som helst ytre seg for et stort publikum.

— Hvis du krenker andre menneskers privatliv, er det ingen som redder deg. Skolene bør lære barn og ungdom om det juridiske ansvar de har. Det bør også foreldrene være interessert i, de kan jo også bli trukket til ansvar, sier advokat Jon Wessel-Aas.