Slik blir nye E18 for bilister og syklende

Slik blir det å ta sykkel, bil og buss til og fra jobb når den nye E18 vest for Oslo står klar.

Det store byggeprosjektet E18 Vestkorridoren, mellom Asker og Oslo, skal etter planen starte i november 2018. Første etappe er strekningen fra Lysaker til Strand.

Egen sykkel – og bussvei

I hver retning går det to felt, pluss et vekslingsfelt, en egen bussvei og en egen sykkelvei. En lokalvei vil gå oppå lokkene og parallelt med nye E18. Der vil det være flere rundkjøringer og en lavere fartsgrense.

I september 2023 skal etter planen strekningen Lysaker-Ramstadsletta stå klar, og det blir start på hele anleggsstrekningen samtidig.

Nøyaktig hvor utbyggingen starter og stopper er ikke avklart. Hvordan utbyggingen blir fra Strand til Drengsrud er ikke konkludert.