Ny pille mot hodepine

Det er kommet nytt hodepinemiddel på markedet. Paralen, som inneholder både paracetamol, acetylsalisylsyre og koffein.

Det er nå kommet en ny pille mot hodepine.

Men medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket mener at første valg ved hodepine fremdeles bør være medikamenter som inneholder bare paracetamol eller ibuprofen.

— Dette er et medikament som ikke egner seg for mange pasienter. Acetylsalisylsyre øker risiko for magesår og mageblødning. Pasienter som tar blodfortynnende medikamenter skal ikke bruke denne nye tabletten, sier Madsen.

Han presiserer at medikamentet ikke skal selges i butikker, men kun fra apotek, nettopp fordi pasientene trenger veiledning når de eventuelt kjøper det.

Les også

Derfor skal du sove på venstre side

I følge produsenten Sanofi er kombinasjonen acetylsalisylsyre, paracetamol og koffein den mest valgte selvbehandlingen for hodepine andre steder i Europa og USA.

Kombinasjonspille

— Paralen er dokumentert mer effektiv enn kombinasjonsmedikamenter med to ulike substanser eller et enkeltstående substans. I Norge har vi hatt en praksis der vi kombinerer paracetamol og f.eks. ibuprofen, uten at doseringen og blandingsforholdet nødvendigvis er anbefalt eller godkjent av en lege. Paralen inneholder en fast kombinasjon med lavest dokumentert effektive dose, og hvis man følger doseringsanbefalingene, gir den en effektiv smertelindring på en kontrollert og godt tolerert måte. Koffeinen bidrar til raskere lindring, og gjør at de to komponentene fungerer opptil 50 % raskere, skriver Sanofi i en pressemelding.

Nevrolog positiv

Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi er mer positiv til det nye produktet.

— Tradisjonelt har man i Norge vært svært tilbakeholden med å bruke kombinasjonspreparater. Jeg kjenner imidlertid godt til tilsvarende kombinasjonspreparat som Paralen fra andre land. Med bakgrunn i resultater på flere studier vedrørende effekt av slike kombinasjonspreparater ved hodepine, tror jeg Paralen kan være et godt og effektivt tilskudd til enkel hodepinebehandling, sier hun.

Dueland presiserer at det er svært viktig at medikamentet brukes korrekt, både når det gjelder mengde og hvor ofte det brukes.

— Paralen skal ikke brukes daglig. Dersom det brukes korrekt, bør det ikke være stor risiko for alvorlige bivirkninger, noe som også ser ut til å bekreftes fra studier. Acetylsalisylsyre (f.eks. Albyl E) er et av de mest brukte medikamenteter på resept i Norge, og selv om de daglige dosene er lavere enn i Paralen, er risiko for bivirkninger sannsynligvis større ved kontinuerlig bruk enn ved sporadisk bruk, slik Paralen er ment for, sier hun.

Overforbrukshodepine

Steinar Madsen er bekymret for at enkelte kan utvikle såkalt medikamentoverforbrukshodepine fordi Paralen inneholder koffein. Denne bekymringen deler ikke Aud Nome Dueland.

— Koffein gir ikke medikamentoverforbrukshodepine dersom det ikke inntas hyppig og over tid. Det er viktig at alle som har hyppig hodepine, går til lege for å få en vurdering av sin hodepine, i stedet for å ta medisiner mange dager per uke, selv om medisinen virker.

De fleste pasientene som kommer til Aud Nome Dueland har forsøkt mange forskjellige reseptfrie hodepinemedisiner, som regel uten tilstrekkelig effekt.

— En del pasienter har på reise selv funnet medisiner tilsvarende Paralen og rapporterer at det har virket. Uansett er det slik at ett medikament ikke vil ha ønsket virkning hos alle, og derfor er det nyttig at man har flere medikamenter å spille på. Alle hodepiner skal og kan imidlertid ikke behandles med reseptfrie medisiner. Dersom hodepinen kommer ofte, er svært kraftig, eller øker i styrke og hyppighet, så må lege oppsøkes for å få en riktig hodepinediagnose og korrekt behandling.