Norge

E-tjenesten: - Ikke bevis for falske basestasjoner

- Våre analyser er fullt og helt i samsvar med PSTs konklusjoner i saken, sier generalløytnant Kjell Grandhagen i Etterretningstjenesten.

Etterretningstjenesten støtter PST i konklusjonen om at det ikke er noe som tyder på at falske basestasjoner er blitt brukt i Oslo.

  • Stine Barstad
    Journalist

Det går frem av en pressemelding fra E-tjenesten onsdag ettermiddag. E-tjenesten skriver i meldingen at de har bistått PST i etterforskningen av mulig bruk av falske basestasjoner rundt sentrale bygninger i Oslo sentrum, som Aftenposten i en serie artikler har skrevet om.

— Våre analyser er fullt og helt i samsvar med PSTs konklusjoner i saken, sier generalløytnant Kjell Grandhagen i Etterretningstjenesten i pressemeldingen.

PST kritiske til ekspertene

PST avviste i mars, med støtte fra E-tjenesten, at det var funnet indikasjoner på bruk av falske basesatasjoner eller såkalte IMSI-fangere i målingene som Aftenposten fikk utført i samarbeid med sikkerhetsselskapene Aeger, CEPIA og Delma før jul.

Etter å ha blitt forelagt en rapport og bakgrunnsmaterialet fra Delma, holdt PST i Aftenposten onsdag fast på at det ikke er avdekket funn av IMSI-fangere i det innhentede materialet. PST sa videre at de er kritiske til kompetansen til firmaet som har gjennomført målingene.

Les om det nye materialet Aftenposten har lagt frem i saken om falske bastestasjoner her

Og her kan du lese hva ekspertene mener om det

- Bredere grunnlag

Grandhagen sier i pressemeldingen at E-tjenesten i sitt arbeid har gått gjennom Aftenpostens materiale, egne målinger fra samme områder, og teleoperatørenes om deres mobiltelefonnett og hvordan disse er konfigurert.

— I sum innebærer dette et langt bredere grunnlag for analyser enn det Aftenpostens eksperter har hatt tilgjengelig. Dette har vært avgjørende for at vi har kunnet konkludere slik vi har gjort, sier Grandhagen.

Flere uavhengige eksperter som har gått gjennom Aftenpostens materiale sier det er er sterke indikasjoner på at IMSI-fangere er brukt.

Aftenposten skrev før jul i fjor at det med høy sannsynlighet var flere falske basestasjoner i nærheten av sentrale bygg i hovedstaden. Saken etterforskes fortsatt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt.

Les mer om

  1. Mobilspionasje