Sørgende blir ikke sett

Høyskolelektor og sykepleier Kari Bugge har jobbet med sorgstøtte til barn og unge i mange år. I dag leder hun sorggruppene for barn og unge ved Akershus sykehus. Hun mener tilbudene til unge sørgende er for dårlige i dag. Bugge forteller at mange sørgende sliter på skolen.— Hukommelse- og konsentrasjonsproblemer er ganske vanlige blant ungdom som opplever sorg. Men få vet at de har rettigheter. Skolen har plikt til å gi ekstra oppfølging i en slik situasjon. Slik situasjonen er i dag, må den sørgende som regel kreve rettighetene sine selv, sier Bugge, som mener skolen har en jobb å gjøre. Hun påpeker at det er tilfeldig om det finnes sorgstøtte, avhengig av hvor i landet du bor. - Noen vil gå til psykolog, noen vil treffe andre ungdommer i sorg og kanskje være med i sorggruppe, mens andre igjen ikke ønsker noen av delene. Uansett har de behov for å bli sett og møtt med større forståelse på skolen enn det de vanligvis blir i dag, avslutter Bugge.