Norge

- Bør ta mer pensjonsrisiko

De fleste av oss har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) med lav risiko. - Den største risikoen ved pensjonssparing er at man tar for liten risiko, sier Jan Otto Risebrobakken i Storebrand.

Anette Høstmælingen (t.v.) og Ingeborg Heje Werenskiold jobber som interiørarkitekter i Beate Ellingsen AS. De har valgt å sette OTP-pengene i løsninger med høy aksjeandel. Foto: Carl Martin Nordby

 • Forf>carl Martin Nordby (foto)
 • <forf>karianne Larsen <

OTP ble innført i januar 2006. 700.000 arbeidstagere er dermed sikret en pensjon fra arbeidsgiveren i tillegg til folketrygden. De fleste bedriftene har valgt en innskuddsordning der hver enkelt ansatt kan velge risikoprofil. Nye tall viser at få har valgt høy risiko.

Langsiktig sparing.

Det er opp til bedriften å velge pensjonsløsning. De fleste løsninger tilbyr valget mellom tre risikoprofiler. Storebrands kunder kan velge enten offensiv, balansert eller forsiktig pensjonssparing. Aksjeandelen i de tre porteføljene er henholdsvis 80, 50 og 20 prosent.

73 prosent av kundene deres har en balansert portefølje, 22 prosent en forsiktig og de resterende fem prosentene en offensiv portefølje.

Flere tror de får nok pensjon.

— Det er forbausende få OTP-kunder som har valgt porteføljen med høyest aksjeandel. Flere burde gjøre det. Jo lengre tid du har igjen til pensjonsalder, desto høyere aksjeandel bør du velge, sier Jan Otto Risebrobakken, informasjonssjef i Storebrand.

Spesielt de yngste bør ha offensiv profil. Jo lenger det er til pensjonsalder, desto høyere risiko bør man ta. Risebrobakken peker på at to prosent ekstra årlig avkastning kan gi nesten dobbelt så store pensjonsutbetalinger i et 40 års perspektiv.

Sjekk: Slik sparer du trygt.

Større gebyrer.

Produkter med høy aksjeandel har ofte høyere gebyr enn produkter med lav aksjeandel. Finansdepartementet bestemte at det er bedriften som skal betale gebyrene.

Espen Rye Ellingsen, pensjonsdirektør i forsikringsmeglerselskapet Aon Grieg, mener dette kan føre til at bedriftene valgte de billigste løsningene. Han er derfor ikke overrasket over at de fleste har en OTP med lav risiko.

— Arbeidsgiverne er blitt påtvunget en ekstrakostnad. De vil naturligvis velge de billigste løsningene. Det får ikke det store utslaget nå, men pensjonskapitalen øker jo år for år, sier pensjonsdirektøren, som tror at folk kommer til å bli mer bevisst på dette når beløpene vokser.

— Dersom arbeidstagerne selv sto fritt til å velge OTP-løsning, tror jeg flere ville søkt høyere risiko. I mitt hode er det at bedriftene betaler kostnadene til pensjonsordningen nesten det samme som at de skulle betalt gebyrene på lønnskontoen din. Det blir som om arbeidsgiveren skulle bestemt hvilken bank du skulle bruke, sier Rye Ellingsen.

Les også: En av fire bruker opp alt.

Stemmer ikke

Risebrobakken i Storebrand er ikke enig.

— Det er ikke noe som tyder på at bedriftene vil begrense de ansattes investeringsvalg av hensyn til forvaltningsgebyrene, sier han.

Leif Osland, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), mener at arbeidstagere bør passe på at de ikke ender opp med billige løsninger med lav aksjeandel.

Loven gir bedriften full mulighet til å velge forvaltning av midlene. Eksempelvis kan en bedrift velge at OTP-midlene settes på bankkonto eller gi tak for hvor stor aksjeandel midlene kan plasseres i.

— Men likevel viser det seg at få bedrifter har "låst" ordningen til lav aksjeandel på eksempelvis 20 prosent eller lavere. Det ville vært en dårlig og lite langsiktig forvaltning av midlene, særlig for unge, sier Osland.

Hans inntrykk er at de fleste bedrifter har løsninger med 50 prosent aksjeandel.

Ole Morten Geving, statssekretær i Finansdepartementet, mener det er naturlig at arbeidsgiver skal ha kostnadsansvaret.

— Det er arbeidsgiver som treffer beslutning om hvilken pensjonsordning foretaket skal ha. En arbeidsgiver vil også ofte stå sterkere i forhold til å oppnå en gunstig pris enn den enkelte arbeidstager, sier Geving.

Løsningen ble også bifalt av LO og Akademikerne.

Les mer om OTP på Aftenposten Forbruker.

 1. Les også

  Vil fremstå som attraktive

 2. Les også

  Ja til gunstig pensjonssparing

 3. Les også

  Mindre til uføre

 4. Les også

  Hvordan gjør du det?

Jan Otto Risebrobakken i Storebrand er rystet over at så få velger høy risiko. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Du kan tjene godt på meravkastning. KLIKK FOR STØRRE VERSJON.

Relevante artikler

 1. KARRIERE

  Hun blir pensjonstaper hvis hun ikke tar grep. Disse bransjene er verstinger

 2. ØKONOMI

  Over 200 milliarder pensjonskroner seiler sin egen sjø – hverken arbeidsgivere eller arbeidstagere bryr seg særlig.

 3. ØKONOMI

  Kan arbeidsgiver bestemme hvordan mine pensjonspenger skal plasseres?

 4. FORELDRELIV

  Hvilken bransje jobber du i? Her er pensjonsvinnerne og taperne.

 5. FORELDRELIV

  Hvert år «gir» du og jeg bort 300 millioner til pensjonsselskapene

 6. ØKONOMI

  Finansdepartementet og Storebrand rykende uenig om aksjesparekonto