Norge

Betaler mer enn veien koster

I dag blir nok et bomprosjekt godkjent i Stortinget. Bilistene skal betale 3,79 milliarder for en vei det koster 3,5 milliarder å bygge.

Prinsippet om en lik fordeling av statlige penger og bompenger ble fraveket da planene ble lagt for videre utbygging av E6 mellom Trondheim og Stjørdal. I dag står bomstasjonen på Ranheim. TORIL JOHANNESSEN

 • John Hultgrensveinung Berg Bentzrød

I utgangspunktet skal fordelingen mellom stat og bompenger være 50-50, men det prinsippet ble på nytt fraveket da planene ble lagt for videre utbygging av E6 mellom Trondheim og Stjørdal. I forslaget som Stortingets Transport— og kommunikasjonskomité i dag stiller seg bak, heter det at staten skal betale 730 millioner av den totale kostnaden på 3,5 milliarder kroner, mens 2,77 milliarder skal hentes inn i bompenger.

Det betyr at bilistene skal betale 79 prosent av regningen. Men det er ikke hele sannheten. For i regnestykket er ikke kostnadene til innkrevning og finansiering tatt med. Å innkreve bompenger vil koste 220 millioner kroner. Og da saksordfører Arne Sortevik (Frp) spurte Samferdselsdepartementet hvor store finansieringskostnadene blir, og hvem som skal betale regningen, var svaret at forventet kostnad er 800 millioner.

Og det skal bilistene betale.

108 prosent.

Totalt sett skal bilistene dermed betale 3,79 milliarder kroner for en vei som det koster 3,5 milliarder kroner å bygge, en bompengeandel på 108 prosent.

–Det er veldig dyrt å kjøpe vei på avbetaling, slik det er med alle andre varer, og samtidig er det fullstendig unødvendig. Vi kan bare se på våre nordiske naboland. De har mye bedre veier enn oss, men de har ikke oljefond, og de har ikke bompenger, sier Sortevik.

Fremskrittspartiet er imot bompenger, og mener at veibygging bør finansieres av staten.

–Dette er et bedrøvelig stjerneeksempel på hvordan veifinansieringen fungerer i Norge. Bilistene blir rett og slett lurt, for de vet ikke hvor mye de faktisk betaler, sier Sortevik.

Feil bruk av penger.

Alle andre partier er forventet å stille seg bak bompengefinansieringen av E6 nord for Trondheim, selv om flere representanter gjør det med tungt hjerte. De sier at det ikke er noe annet alternativ.

En av dem er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Borghild Tenden (V). Men hun sier at eksempler som dette gjør at Stortinget må sette seg ned å se på hva som skjer i veipolitikken.

–Dette blir feil bruk av penger, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at pengene vi bruker, skal gå til vei, ikke til administrasjon og andre kostnader. Jeg er møkk lei av å høre samferdselsministeren skryte av hvor mye penger hun bruker. Dette er skattebetalernes penger, og poenget er jo hvordan de brukes, sier Tenden.

De røde markeringene viser de aktuelle parsellene som nå står for tur for videre utbygging av E6mellom Trondheim og Stjørdal.KLIKK PÅ KARTET FOR Å SE DET STØRRE.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Det er stor enighet om at veier er et velferdsgode. Uenigheten om hvem som skal ta regningen, er minst like stor.

 2. POLITIKK

  Slik vil samferdselsministeren bygge mer vei med mindre bompenger

 3. NORGE

  Gigantprosjektet som illustrerer Frps bomkrise

 4. NORGE

  Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene

 5. DEBATT

  Hvorfor byrådet er mot full E18-utbygging | Raymond Johansen

 6. OSLOBY

  Bompengeregningen for bilistene blir 17 mrd.