Vil ha flere slør 8. mars

Muslimske kvinner mobiliserer for å få flere slør i 8. mars-toget. Samtidig vil Sara Azmeh Rasmussen brenne en hijab i protest.


Kampglade muslimske feminister oppfordrer flest mulig av sine søstre om å stille på kvinnedagsmarkeringen med hijab i dag.

Jusstudent og tidligere leder i Somalisk Studentforening, Ilham Hassan, forteller til Klassekampen at det jobbes sterkt for å få til egne paroler om støtte til hijaben i toget.

– Jeg er for at kvinner skal bestemme selv, ikke bli pådyttet det ene eller det andre, sier skribent Hassan til Klassekampen.

– Jeg har respekt for hennes rett til å velge, inkludert å dekke seg til med slør, sa Sara Azmeh Rasmussen til Aftenposten.no lørdag ettermiddag.

Vil brenne hijaben.

Etter at det offisielle programmet på Youngstorget er over i morgen, vil Azmeh Rasmussen holde en appell og tenne på det hun mener er et meget sterkt symbol på undertrykking.

– Men kvinners rett til å velge slør betyr ikke at de nødvendigvis har krav på å bruke plagget overalt og i alle sammenhenger. Sløret er et sterkt religiøst signal, og passer ikke overalt, sier Sara Azmeh Rasmussen.

Hun understreker også at selv om alle har rett til å ta på sløret, betyr det heller ikke at de ikke skal tåle å bli utfordret om bruken. Kvinner som bruker slør må akseptere at de ved å ta det valget, også begrenser sine muligheter.

Savner reaksjoner.

– Jeg har fått mange henvendelser om saken, sier Azmeh Rasmussen.

Men hun savner reaksjoner fra dem hun i første rekke henvendte seg til, nemlig det muslimske miljøet i Norge. Islamsk Råd Norge vegrer seg for å gå i debatt med Azmeh Rasmussen om saken. Generalsekretær Shoaib Sultan sier lakonisk:

– Hun må gjøre som hun vil.