Norge

Bare 32 registrerte dagmammaer

Det finnes rundt 10.000 dagmammaer i Norge. Kommunene har bare kontroll med 32 av dem. - Det er skremmende med tanke på hvor mange barn som bruker dette tilbudet, sier barneombudet.

Vil ikke være her... Barneombudet får stadig meldinger om dagmammaer som ikke holder mål, men ingen vet hvor mange barn som har et for dårlig barnepass-tilbud. Kommunene, som skal ha kontrollen, har bare godkjent 29 dagmammaer. Foto: ILLUSTRASJONSSARA JOHANNESSEN / SCANPIX

  • Forf>
  • <forf>reidun J. Samuelsen <

Senest i fjor høst sendte Helse— og omsorgsdepartementet ut informasjon til alle landets kommuner der de presiserte at kommunene skal sørge for at dagmammaer er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern. Det har ikke gitt umiddelbar bedring.Av de 32 registrerte dagmammaene, er 29 godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Det viser en kartlegging av landets kommuner, som Barneombudets kontor har gjennomført.- Jobben med å sikre barnas hverdag ser ut til å være for stor for kommunene. Vi må få klarere statlig styring og oppfølging med dette. Titusenvis av barn og deres familier er avhengige av dagmammaenes arbeidsinnsats. De gjør en så viktig jobb for samfunnet at de burde fått den anerkjennelsen som en systematisk godkjenning ville gitt. Det ville også kunne luke ut useriøse dagmammaer fra markedet, sier barneombud Reidar Hjermann.

Holdes innestengt

. Han mottar jevnlig meldinger om dagmammaer som ikke tar godt nok vare på barna de har fått ansvar for. Ofte er det naboer som slår alarm om for mange barn i trange leiligheter, barn som ikke får komme ut og leke, og dagmammaer som røyker rundt barna.- Jeg har fått flere henvendelser fra foreldre som opplever at dagmammaene forsøker å få barna til å sove store deler av dagen, sier Hjermann.Mer alvorlig er det når det viser seg at dagmammaen ikke engang er skikket til å ta vare på egne barn.- Det har vært flere tilfeller av dagmammaer som ikke lenger har omsorgen for egne barn, det ansvaret er overtatt av barnevernet, sier Hjermann.

25 000 barn?

Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange dagmammaer som passer barn. Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå som ble utgitt i 2004, er det rundt 10 000 dagmammaer i Norge. I alt cirka 25 000 barn er hos dagmamma for en kortere eller lengre periode. Flertallet av barna er under tre år gamle. Det skyldes både kontantstøtten og fordi det er vanskeligst å få barnehageplass for de minste barna.Bare en tredjedel av dagmammaene betaler skatt, og det gjør det vanskelig å få et eksakt bilde av situasjonen.- Jeg kan forstå, men ikke akseptere, at dagens regjering kvier seg for å ta tak i dette. Hvis mange nok dagmammaer faller ut av markedet, vil det bli større etterspørsel etter barnehageplasser, noe som vil stikke kjepper i hjulene for barnehageløftet, sier Hjermann.

- Skorter på viljen

Statssekretær Rigmor Aasrud (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, sier kommunene er orientert om at de skal ha kontroll på dagmammaene.- Det er ikke bra at kommunene ikke tar dette på alvor. Jeg tror det skorter på viljen, sier Aasrud.Hun oppfordrer foreldre som har barn hos dagmamma, til å legge press på kommunepolitikerne nå som valgkampen er like om hjørnet. - Dette er kommunenes ansvar, men foreldre kan også bidra. De kan gå rett på dagmammaen, spørre om hun har registrert seg og om hun følger forskriften, sier Aasrud.- Kan ikke det føre til at noen andre får den ledige plassen hos dagmammaen?- Det er selvfølgelig en risiko, sier statssekretæren.Hun mener informasjonen ut til dagmammaene bør bli bedre. Det er hver enkelte dagmamma som har ansvaret for å registrere seg.- Kommunene har hatt 11 år på seg for å få orden på dette. Hjelper det å vise til at dette er deres ansvar, enda en gang?- Dette er en krevende oppgave, men vi må ha tiltro til kommunene. La meg si det sånn, jeg tror ikke staten har noe større mulighet til å finne dagmammaene og få kontrollert virksomheten. Det er tross alt kommunene som har lokalkunnskapen, sier Aasrud.

Les også

  1. Fire av ti skoler ikke godkjent