Varsler full gjennomgang av politi-tilknyttet forening

Politidirektør Benedicte Bjørnland varsler full gjennomgang Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Politidirektør Benedicte Bjørnland varsler full gjennomgang Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Den senere tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

I en pressemelding opplyser politiet at politidirektøren nå vil ha en gjennomgang rundt politiets praksis.

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Ikke en del av politiet

NNPF er en privat, ideell forening, og ikke en del av politiet, til tross for navnet. Den har vært aktivt deltagende i debatten om legalisering av narkotika. Flere har vært kritiske til at medlemmer av foreningen har brukt politiuniform når de har opptrådt som medlem i foreningen.

Den siste uken har Fædrelandsvennes sak fra Kristiansand utløst kritikk av båndene mellom NNPF og politiet.

Ifølge Fædrelandsvennes skulle restauranter som inngikk samarbeid med NNPF slippe sanksjoner fra skjenkekontrollen. Til gjengjeld måtte restaurantene blant annet avvise folk som bar «legaliseringssymboler».

Stanser støtte

I pressemeldingen skriver presiseres det at det er legitimt for politiansatte å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner. «Samtidig skal alle ansatte i politiet opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner».

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

De vil nå gå i dialog med NNPF om bruken av ordet «politi» i navnet. Inntil videre vil politiet også stanse utbetaling av støtte til organisasjonen.