- Mammografi gir mange falske alarmer

Tusenvis av kvinner gjennomgår unødvendig behandling for brystkreft, hevder forskere.

Mammografi sparer liv, men fører også til mange unødvendige behandlinger, mener danske forskere.

Les også:

Ett av tre tilfeller av brystkreft som oppdages gjennom offentlige mammografiprogrammer, er harmløse og ville ikke ført til problemer om de ikke ble oppdaget. Det viser en fersk undersøkelse foretatt av forskere ved Nordic Cochrane Centre ved Rigshospitalet i København.

Forskerne Peter Gotzsche og Karsten Jorgensen har gjennomgått data fra før og etter mammografiprogrammer ble innført i Storbritannia, Canada, Australia, Sverige og Norge, og fant at omfanget av overdiagnostisering — altså funn av kreftformer som ikke ville medføre symptomer eller helsefare - var det samme i alle landene. Rapporten ble nylig publisert i British Medical Journal.

Unødvendig behandling

Alle tilfeller av kreft blir behandlet, siden det ikke er mulig å skille harmløse kreftformer fra de skadelige, skriver The Independent. Noen former for kreft som ofte oppdages ved mammografi kan forsvinne av seg selv uten behandling.

Mammografi gjør at flere tilfeller av brystkreft oppdages tidlig, når det er lett å behandle. Men forskerne sier at for hvert liv som blir reddet ved hjelp av disse undersøkelsene, vil 10 kvinner være overdiagnostisert og motta unødvendig behandling, og 500 vil oppleve i alle fall én falsk alarm.

Hårfin balanse

— Mammografi er en av medisinens tvilstilfeller - det er en hårfin balanse mellom fordeler og ulemper. Mammografi hjelper utvilsomt noen kvinner, men skader andre. Det finnes ikke noe riktig svar, så det er et personlig valg, sier professor i medisin Gilbert Welch ved Dartmouth Institute for Health Policy i USA til avisen.

I Norge satte Forskningsrådet i desember i fjor i gang en evaluering av mammografiprogrammet. Siden 2004 har alle kvinner i Norge mellom 50 og 69 år fått innkalling til mammografi annet hvert år. Programmet administreres av Kreftregisteret.