Håper på utsettelse eller sjøkabel i Hardanger

Ordførerne i Hardanger-kommunene som blir mest berørt av en ny kraftlinje mellom Sima og Samnanger, håper regjeringen utsette vedtaket om ny kraftlinje.

Hardanger-ordførerne sammen med Hordaland fylke og blant andre Naturvernforbundet og Turistforeningen mener at det er tid nok til å å utrede alternativer for å skaffe mer kraft til Bergen. Hvis Sima Samnanger likevel skal bygges, går de inn for en sjøkabel.

Kraftbransjen og næringslivet ønsker et vedtak om en ny linje nå.

Dette kom fram da olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) torsdag inviterte både politikere og organisasjoner til et forberedende høringsmøte i Bergen om de fire utvalgene som har utredet kraftlinjen gjennom Hardanger.

Både tilhengere og motstandere av kraftlinjen støtter seg til utvalgenes konklusjoner. Og begge sider finner støtte for sitt syn i innstillingene.

– Tid til utsettelse

– Sima Samnanger er ikke nødvendig for kraftforsyningen til Bergen de neste ti årene, sa ordføreren i Ulvik, Mona Hellesnes (V). Hun ønsker utredning av flere alternativer. Hun fikk følge av ordfører Jan Erik Rødland (Ap) i Granvin, som oppfordret regjeringen til å ta en pause.

Begge ordførerne går inn for sjøkabel hvis linjen skal bygges. Det samme gjør deres ordførerkollegaer i Kvam og Eidfjord.

De fikk støtte fra Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han ba Riis-Johansen utsette avgjørelsen og utrede muligheten for at energisparing og andre tiltak kan sikre strømforsyningen til Bergen.

Haltbrekken viste til at regjeringen i fjor sommer sa at det haster å sikre strømforsyningen til Bergen og at dette bare kunne oppnås ved et luftspenn.

– Utvalgene har vist at dette ikke stemmer, sa Haltbrekken.

– Bygg linjen nå

Ordførerne fra Hardanger støtter sjøkabelalternativet framfor luftspenn, selv om en sjøkabel også vil gi betydelige inngrep i kommunene Kvam og Eidfjord.

Ordføreren i Samnanger kommune, som ikke er en del av Hardanger-regionen, gikk derimot kraftig ut mot linjemotstanderne under høringsmøtet:

– Mitt budskap er ganske radikalt. Vi ønsker at linjen skal bli bygget etter den traseen som er valgt, sa ordfører Marit A. Aase (KrF).

Kraftbransjen ønsker også en avgjørelse om å bygge linjen nå, og mener liksom mastemotstanderne at de finner støtte for det hos utvalgene.

– Usikker forsyning

– Vi mener kraftforsyningen til Bergen vil være for usikker uten en ny linje, framholdt konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Han fikk støtte fra den lokale netteieren i Bergen, BKK, som også er bekymret for strømforsyningen og fra LO og Bergen Næringsråd. Både fagbevegelsen og næringslivet er engstelige for strømmangel eller at prisene i Bergensområdet skal bli skyhøye.