Norge

Elden krever e-poster fra journalister

NRK og Dagbladet har fått e-poster fra noen som hevder å stå bak det Bertheussen er tiltalt for. Nå krever forsvarerne å få utlevert e-postene.

John Christian Elden (til venstre) krever upubliserte e-poster fra Dagbladet og NRK. Dette blir et tema i retten torsdag. Her er han sammen med sin medforsvarer Bernt Heiberg i Oslo tingrett.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Onsdag formiddag møtte journalistene Steinar Suvatne fra Dagbladet og Tormod Strand fra NRK som vitner i sal 250 i Oslo tingrett.

I perioden etter at Bertheussen ble pågrepet, har advokat John Christian Elden mottatt fem mystiske forsendelser fra en eller flere personer med god kjennskap til saken.

Disse forsendelsene har inneholdt informasjon som ikke har vært kjent for offentligheten. Blant annet at brevene var påført hundeurin.

I den samme perioden fikk journalistene Suvatne og Strand e-poster med lignende innhold. Den eller de som har sendt e-poster, har tatt på seg ansvaret for det Bertheussen er tiltalt for.

Nå krever advokat Elden og hans medforsvarer Bernt Heiberg å få utlevert e-postene. Journalistene ønsker ikke å utlevere e-postene av hensyn til kildevern. Derfor blir begjæring om utlevering og fritak fra taushetsplikten behandlet av retten torsdag ettermiddag.

Ifølge straffeprosessloven kan redaktøren av et trykt skrift «nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter til en artikkel eller melding i skriftet eller kilde for opplysninger i det. Det samme gjelder spørsmål om hvem som er kilde for andre opplysninger som er betrodd redaktøren til bruk i hans virksomhet». Elden ønsker at retten opphever denne bestemmelsen i den pågående saken.

Viste til kildevern

Først ute i retten onsdag var Tormod Strand fra NRK. Strand sendte en e-post til PST 31. mai i 2019 der han forteller om henvendelsen fra den eller de som hevder de står bak truslene og hærverket.

Strand ønsket på grunn av kildevern ikke å svare på om det var snakk om en eller flere e-poster. Strand ville ikke svare på flere av spørsmålene fra forsvarer Heiberg av hensyn til kildevernet.

Han ville heller ikke svare på spørsmål om e-posten var på norsk eller engelsk. Dette fordi den ikke var blitt publisert.

Etter Tormod Strand var det Steinar Suvatne fra Dagbladet som inntok vitneboksen. Også han fikk e-post fra en eller flere hemmelige avsendere. I motsetning til NRK, valgte Dagbladet å skrive om e-postene.

I e-poster til Dagbladet påtar avsender seg ansvaret for lovbruddene Bertheussen er siktet og mistenkt for.

«Alt start da de hater frp der all er rasister. Det var fun og leke med dem og fucka purken. Men det gikk for langt. Hele family odelagt for dette», skrev avsender i en av e-postene til Dagbladet.

I retten kom det frem at e-postadressen var kryptert.

– Hvordan utviklet denne kontakten seg? Var det snakk om et møte? spurte forsvarer Bernt Heiberg.

– Det var snakk om et møte i juni 2019, men som av praktiske hensyn ikke lot seg gjennomføre.

Suvatne skulle nemlig på ferie på den perioden. Etter det har ikke Suvatne hatt kontakt med avsender.

Elden: Interessant å se innholdet

I en rettspause sier Elden til Aftenposten at de ønsker å få tilgang til e-poster fordi de kan gi nærmere opplysninger om avsender som har tatt på seg ansvaret for hendelsene.

– Det er også interessant å se innholdet i e-postene. Det er snakk om flere e-poster, men vi har hittil kun sett faksimiler fra noen av disse som Dagbladet har omtalt. NRK har ikke skrevet om noen av disse. Vi ønsker å se e-postene i sin helhet, sier Elden.

Elden mener at e-postene må etterforskes nærmere fordi avsender tar på seg ansvaret for lovbruddene.

– Politiet har ikke hentet opplysninger fra Dagbladet eller NRK. Vi mener at det må etterforskes nærmere siden avsenderen tar på seg ansvaret, sier forsvareren.

Aktor Frederik Ranke har tidligere sagt til Aftenposten at det er Bertheussen som har laget forsendelsene og skrevet e-postene.

– Det er en påstand som ikke er lagt frem i retten, men kun i mediene. Bertheussen sier selv at hun ikke står bak. Den som står bak e-postene, hadde avtalt et møte med Dagbladet som ble avlyst. Jeg tviler på at hun ville møte journalisten i Dagbladet for å fortelle at hun er en annen, sier Elden.

Aktor Frederik Ranke sier at siden pressen ikke ønsker å utlevere e-postene, har de ikke gått særlig videre med den biten av etterforskningen. Ranke ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer rundt dette på nåværende tidspunkt.

Les mer om

  1. Trusler mot tidligere justisminister
  2. PST
  3. Tor Mikkel Wara
  4. John Christian Elden