Far dømt til elleve års forvaring for overgrep mot eget spedbarn

Retten er strengere enn aktor ba om mot en mann i 40-årene og dømmer ham til elleve års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen sønn.

Saken gikk for Kristiansand tingrett. Arkiv foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Mannen erkjente å ha forgrepet seg seksuelt mot sin egen sønn fra gutten bare var en måned gammel til han hadde fylt to år. I løpet av barnets to første leveår hadde faren begått 31 seksuelle overgrep mot ham, framkom det under rettssaken som har gått for Kristiansand tingrett.

Retten konkluderte mandag med å ilegge ham en straff på elleve års forvaring – ett år mer enn det aktor på om – fordi mannen ble ansett å være så farlig at en ordinær fengselsstraff ikke gir samfunnet tilstrekkelig vern, ifølge Fædrelandsvennen. Minstetiden – tiden domfelte må sone før han kan søke om løslatelse – ble satt til sju år og fire måneder.

– Hensynet til samfunnsvern tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre ham i å begå nye overgrep mot barn, skriver retten i dommen. Domstolen framholder at mannen ved løslatelse vil kunne etablere seg på nytt eller reise ut av landet og få ny tilgang til barn.

Han er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til sønnen.

– Min klient ønsker å anke dommen fordi han er uenig i straffutmåling om forvaring. Men han aksepterer oppreisningserstatningen, sier mannens forsvarer, advokat Knut-Erik Storlykken Søvik, til Nettavisen.

Mannen ble også dømt for å ha snikfilmet en mindreårig jente flere ganger i perioden fra 2014 til 2016, samt besittelse av en stor mengde overgrepsmateriale.