- Dropp lobbyist-jobb

Stortingspresidenten setter foten ned for vararepresentant Erlend Fuglums (Sp) planer om å begynne å jobbe for lobby- selskapet First House.

Det vakte sterke reaksjoner på Stortinget da Erlend Fuglum møtte i familie— og kulturkomiteen som vararepresentant da et lovforslag om barnehager ble vurdert. Samtidig har hans fremtidige arbeidsgiver, lobbyselskapet First House, jobbet på oppdrag for barnehageselskapet Espira for å stoppe dette lovforslaget. Som representant møtte Fuglum også andre lobbyister som vil stoppe forslaget, og det var da allerede klart at Fuglum skulle begynne i First House i september i år.

Fuglum sendte i sommer en forespørsel til Stortingets presidentskap om den nye jobben. Nå har han fått svar fra stortingspresidenten, som sendte brevet til Fuglum i går. Andersen skriver at det ikke foreligger skrevne regler om hvilket arbeid vararepresentanter kan påta seg, men viser til at det er partienes ansvar å lage «regler for hva som er akseptabelt og egnet til å vekke tillit». Rådet fra Andersen er at Fuglum «avstår fra å ta et arbeid som med rette kan gi grunnlag for spørsmål om skjult rolleblanding».

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) sier at Erlend Fuglum (Sp) kan havne i en dobbeltrolle. FOTO: OLAV OLSEN

Ukjente klienterDag Terje Andersen understreker at brevet står for hans regning, siden saken ikke har vært oppe i presidentskapet.

— Men jeg synes det er viktig å gi et svar før september, da han etter planen skal begynne i ny jobb. Den jobben bør han ikke ta, fordi det kan ende med at han havner i en dobbeltrolle. Han kommer ikke utenom kravet om å møte på Stortinget. Det er viktig at han ikke bringer seg selv i en situasjon hvor det kan stilles spørsmål ved hans uavhengighet. Det spesielle med denne saken er at han velger å gå inn i en slik jobb mens han risikerer å måtte møte på Stortinget, sier Andersen.

Ifølge stortingspresidenten er problemet at det ikke er offentlig kjent hvilke klienter First House til enhver tid måtte ha. Derfor kan det reises tvil om eventuell skjult rolleblanding, om Fuglum representerer partiet og velgerne eller andre.

— Vi kan ikke lovregulere alt. Man står igjen med vurderingen av egen rolle og uavhengighet, sier Andersen.

- Jeg har bedt om avklaring av reglene. Det har jeg ikke fått, og brevet er vagt formulert, sier Erlend Fuglum. FOTO: OLAV HASSELKNIPPE

— RiktigProfessor i statsvitenskap, Trond Nordby, støtter fullt opp om Andersens råd til Fuglum.

— Det er fint at Andersen setter foten ned i denne saken. Det går ikke an å ta en jobb i First House når du er vararepresentant til Stortinget. Jeg synes det er upassende med slike dobbeltroller. Fuglum bør avstå fra jobben så lenge han er valgt, sier Nordby.

Jusprofessor Eyvind Smith er enig.

— Andersens svar virker fornuftig i denne situasjonen. Stortinget har ikke regler, men de bør få det. Det finnes eksempler på at representanter har talt på vegne av svært snevre interesser i enkeltsaker, sier Smith.

Lytter ikke

Erlend Fuglum gjør det klart at han ikke vil lytte til Andersens råd og begynner hos First House 6. september.

— Jeg trenger ikke stortingspresidentens råd om yrkesvalg. Jeg har bedt om avklaring av reglene. Det har jeg ikke fått, og brevet er vagt formulert. Brevet bidrar ikke til en avklaring, og jeg er skuffet over formen. Derfor er jeg usikker på hvordan jeg skal forholde meg til brevet, sier Fuglum.

Administrerende direktør Per Høiby i First House vil ikke kommentere denne saken.