Norge

Utlendingsnemnda: Hun har ikke krav på beskyttelse

UNE avslo Maria Amelies anmodning om ny behandling i går.

Utlendingsnemnda (UNE) og direktør Terje Sjeggestad slo i går fast at Maria Amelie ikke har krav på beskyttelse i Norge. Foto: DAG GRUNDSETH

  • Nicolai Heyerdahl
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Maria Amelie ble onsdag kveld pågrepet av politiet, og blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Den papirløse kvinnen fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2003. Nylig anmodet hun Utlendingsnemnda (UNE) om å omgjøre avslaget, men hun fikk ikke medhold.

— Vanlig praksis

Avslaget ble fattet av UNE i går, onsdag, og få timer senere ble Maria Amelie pågrepet og plassert i Politiets Utlendingsinternat på Trandum.

— Det avgjørende fra UNEs side er at hun ikke har noe beskyttelsesbehov og derfor ikke får asyl, og at langvarig ulovlig opphold ikke er en type tilknytning som danner grunnlag for tillatelse. Derfor får hun ikke opphold på humanitært grunnlag. Hun er altså, som hun selv flere ganger har fremhevet, et ansikt som personifiserer hva som er vanlig praksis i slike saker, skriver UNE i en pressemelding.

Politiet tok inititiativ

Allerede ett døgn før foredraget på Nansenskolen, altså i god tid før UNE-vedtaket, hadde imidlertid PU varslet statsminister og justisminister om at pågripelsen kom til å finne sted. Noe som for øvrig er vanlig praksis i kontroversielle saker.

UNE-direktør Terje Sjeggestad sier til Aftenposten.no at PU ikke var avhengig av deres vedtak for å foreta pågripelsen.

På spørsmål om behandlingen i UNE denne kvelden var tilfeldig svarer Sjeggestad at 40 saker ble behandlet onsdag, men av en nemnleder alene.

— Når det ikke ble innkalt til nemndmøte, er det fordi nemndleder fant at det ikke forelå vesentlige tvilsspørsmål, som er lovens kriterium, og noe nemndleders har rett og plikt til å vurdere. Avgjørelsen er helt i tråd med langvarig praksis i slike saker, der det er tale om mange års ulovlig opphold for en person som har godt grunnlag for å reisetilbake til og bo i hjemlandet, sier Sjeggestad.

Blir sendt til Russland

- Hadde UNE fått noen henvendelse om å behandle saken denne dagen?

— Nei. UNE var i ferd med å gjøre saken ferdig da vi fikk vite at politiet planla en tvangsmessig retur. Politiet spør UNE i tilfeller hvor de ser at noen har inne en ubesvart omgjøringsanmodning, selv om klageren ikke er gitt anledning til å vente med utreise tilbehandlingen er avsluttet.

Skjeggestad avviser at politiet på forhånd var informer om at saken skulle behandles i UNE i går. Først da vedtaket ble fattet, ble politiet informert, sier han.

— PU fikk beslutningen fra UNE uten at den først hadde gått til henne eller hennes advokat. Dette er ordinært i saker hvorman vet det er mulighet for at noen vil stikke seg bort for å unngå tvangsretur.

- Vet UNE hvor Amelie vil bli sendt?

— Hun er borger av Russland og vil bli sendt dit.

— Behandlet som et haleheng

Advokaten til Maria Amelie, Brynjulf Risnes, sier til Aftenposten.no at hun aldri har fått behandlet saken sin på selvstendig grunnlag.

— Hun kom som barn, og er blitt behandlet som et haleheng til foreldrene, sier han.

Han mener det er flere helt spesielle forhold i saken som gjør at den burde ha fått en ny, separat behandling.

— Hun har en dramatisk bagrunn med flukt fra hun var cirka 12. Hun kom til Norge som 16-åring, og har en ekstrem integrering i Norge. Bare på det grunnlaget bør man kunne gi henne opphold, fremholder advokaten.

Få opplysninger

Han ikke tror hun blir sendt ut av landet de nærmeste dagene.

— Jeg tror ikke det, da hadde det ikke vært grunn til å fengsle. Går de til fengsling, betyr det normalt at det er 2-3 dager igjen, sier han.

Maria Amelie har ikke offentlig forklart hvorfor hun bør få beskyttelse, eller hvor hun og foreldrene kommer fra, bortsett fra at det er i Kaukasus. Heller ikke i sin egen bok kommer hun nærmere inn på det.

Risnes har foreløpig ikke lest avslaget fra UNE som ble fattet i går.

Her er Maria Amelie fotografert under intervjuet med Aftenposten.no torsdag morgen på Trandum. FOTO: FRED GJESTAD

Les også

  1. «Umenneskelig», «absurd», «direkte smakløst»