Norge

Tre vitner kjemper for å slippe

ELVERUM (Aftenposten.no:) Tre vitner har levert legeerklæringer om å få slippe vitneplikten.

Den lille kommunen Alvdal i Hedmark fylke har fått en en alvorlig overgrepssak å hanskes med. Fem personer er tiltalt for overrgrep mot fire barn. Rettsaken er inne i sin andre uke.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

I tre dager skal Nord-Østerdal tingrett høre en rekke vitner som skulle ha kastet lys over overgrepssaken fra Alvdal.

Men flere har meldt seg syke, én senest i morges. Ved 13.30-tiden hadde likevel to av de tre frivillig stilt i vitneboksen.

Sorenskriver Tom L. Urdahl har alt sagt tydelig i fra til aktor om at hun om nødvendig må sørge for å pågripe vitner som forsøker å unndra seg vitneboksen i Tinghuset på Elverum:

Aktor Iris Storås mener det er godt håp om å få vitnene til å møte:

— Før rettsmøtet startet mandag morgen har retten fått inn to sykmeldinger, og jeg føler at vi har et godt håp om at vitnene skal komme, sier Storås til Aftenposten.no.

Om vitnene som har levert sykmelding ikke møter, kan det bli aktuelt å fremstille dem for politilegen for å få en uhildet vurdering.

Nå er dette i tilfelle aktuelt bare for den tidligere lederen (61) av barnevernet i Alvdal, som etter planen skal forklare seg onsdag morgen.

- Rydder plass

Nord-Østerdal tingrett vil avsi dom i saken fredag 18. februar.

Eidsivating lagmannsrett har alt satt av fire uker fra mandag 2. mai om det blir en ankesak av overgrepssaken fra Nord-Østerdalen.

- Alltid rus

Første vitne i morges var en 56-åring fra Tynset som kjente hovedtiltalte godt.

Han beskrev livet i huset på Alvdal som en evig fyllefest, som bare økte på etterhvert som hovedsiktede sluttet med å kjøre aviser på natten:

— Når jeg kom på besøk etter klokken 17 var begge ruset. Dette var ikke en fest, men mer deres form for familieliv, forklarte vitnet.

Siden han selv fortsatt er siktet i saken, blant annet for ikke å ha hindret at barn ble seksuelt misbrukt, hadde han ingen vitneplikt:

— Men jeg er villig til å forklare meg, sa 56-åringen, som forklarte seg greit til det kom til overgrepsbilder som dukumenterte at han selv er til stede:

— Du smiler på bildet - hvorfor det? spurte aktor.

— Det kan jo være flere grunner til dét, men jeg husker hverken situasjonen eller at bildene ble tatt, sa vitnet.

- Aldri rus

Det neste vitnet var samboer med den hovedsiktede kvinnen i fire år fra 1999, og sa at i disse årene var det maks snakk om en pils til maten. Han er også bror av den tiltalte nabomannen (46), og hadde derfor heller ikke noen vitneplikt som kunne ramme bror og svigerinne:

— Jeg reagerte på livsstilen deres. Det var stadig mer rus, og barna måtte gå på bygda for å tigge mat. Jeg anmeldte min egen bror for narkotikamisbruk våren 2003, og etter det hadde jeg ingen kontakt med dem, fortalte vitnet.

Anledningen var at han fant sin egen bror og svigerinne i dyp narkorus sammen med den hovedtiltalte kvinnen i huset han delte med henne på Alvdal.

Politiet gjennomførte en razzia og beslagla hasj og utstyr, men etter det hørte ikke 57-åringen noe mer fra politiet:

— Dette skuffet meg egentlig, for hadde de aksjonert kunne dette ha vært stanset mye før, sa vitnet.

Men alvorligere enn hasjmisbruket er trolig at forklaringen går kraftig mot hva hans bror og svigerinne hele tiden har fremholdt med styrke:

De har aldri vært på besøk eller ruset seg sammen med den hovedtiltalte kvinnen.

Han anslo at svigerinnen var på besøk ofte, mens broren kanskje var der tre-fem ganger i løpet av et år.

Les også

  1. Skal ha gått nakne rundt, og kledde av besøkende barn

  2. Nektet å forklare seg etter møte med mor