Norge

Høyesterett opphever filleristingsdom

Høyesterett opphever dommen etter at en far i lagmannsretten ble dømt til to års fengsel for å ha filleristet sin seks uker gamle sønn.

Høyesterett i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

 • NTB

Høyesterett behandlet bare anken over lovanvendelsen og domsgrunnene knyttet til tiltaltes subjektive skyld.

Høyesterett har kommet til at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig, men at domsgrunnene var mangelfulle.

– Retten skulle ha pekt på bevismomenter som underbygger at tiltalte tok et bevisst standpunkt om å riste sønnen, selv om det skulle føre til at han ble skadd, heter det i avgjørelsen.

Lagmannsretten bygget på at tiltalte hadde utvist forsett i form av såkalt dolus eventualis – eventuelt forsett.

 1. Les også

  Vi mener å kunne påvise at det kan være avsagt uriktige dommer i saker om filleristing

 2. Les også

  Foreldre dømmes til fengsel. Barn blir tatt fra foreldre. Familier går i oppløsning. Diagnosen «filleristing» er en rettsskandale | Wester og Eriksson

 3. Les også

  Filleristing av barn: Tvilen skal komme tiltalte til gode

Les mer om

 1. Høyesterett

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensens anke til Høyesterett forkastes

 2. NORGE
  Publisert:

  Bertheussen er tiltalt etter samme paragraf som kakekastere og kjente islamister

 3. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen må fortsatt sitte varetektsfengslet

 4. NORGE
  Publisert:

  Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn

 5. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett: Mobiltitting ved rødt lys og i stillestående kø er ulovlig

 6. NORGE
  Publisert:

  Klimasøksmålet: Tre dommere inhabile