Vi kan få nettspill på lisens

Neste års stortingsvalg kan bane vei for en ny lisensordning for pengespill. Utenlandske selskaper kan dermed få full adgang til det norske markedet.

Til tross for skrekkeksemplene som er kommet frem de siste dagene: Om få år kan trolig utenlandske spillselskaper få tillatelse til å markedsføre virksomheten og å operere på norsk jord— Vi ønsker en liberalisering av spillmarkedet. Men markedet skal kontrolleres, gjennom en lisensordning, sier Karin S. Woldseth, Frp-medlem av Stortingets kulturkomité.Dersom Fremskrittspartiet kommer i regjeringsposisjon neste år, vil de trolig fremme forslag om å gi spillselskaper tillatelse til å markedsføre nettspill i Norge. Frp går inn for at alle skal få lisens, gitt de oppfyller spesifikke krav. Betingelsen kan for eksempel bli at selskapene må gi en viss prosentandel av overskuddet til kulturformål i Norge.- Lisensene skal være lette å få, men også lette å miste, sier Woldseth.

Følger Sverige?

Utviklingen i Sverige er en faktor som kan fremskynde et lisenssystem. Svenskene har i en tid arbeidet med en utredning om fremtidens spillregime, og et forslag vil bli lagt frem i desember. Ansvarlig for utredningen, Jan Nyrén, har imidlertid lettet litt på sløret allerede.- Vi kommer til å foreslå at utenlandske spillselskaper skal få muligheter til å tilby spill i Sverige på lisens, uttalte han på en konferanse nylig.Regjeringspartiene i Norge har så langt vært avvisende til å forsøke en slik ordning, men det har vært bevegelse i det politiske landskapet: I tillegg til Frp har både Venstre og deler av Høyre vært åpen for å prøve ut en lisensordning. Selv om Høyres medlem av kulturkomiteen på Stortinget, Olemic Thomessen, tar til orde for en restriktiv spillpolitikk, er det langt fra alle i partiet som deler hans syn. Unge Høyre er blant dem som er på kollisjonskurs med partiets talsmann i spillsaker.- Det er bedre å innføre et regulert lisenssystem enn å løpe rundt i et forsøk på å stoppe spillselskapene, mener Unge Høyres leder Henrik Asheim.Dette synet - dersom du ikke kan slå dem, så spill på lag med dem - begynner å få et visst fotfeste i Norge. Både i det politiske miljøet, hos spillmyndigheter og i bransjen, er det en økende oppfatning om at regulering av utenlandske spillselskaper, og lisensinntekter fra dem, kan kompensere noe for tapte markedsandeler til Norsk Tipping. - Det lekker fra norske spill om vi vil det eller ikke. En lisensordning kan gi bedre kontroll av spillingen. Det kan også på sikt gi inntekter, men det har vi ikke gjort noe overslag over, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet, som i februar i år ba Kulturdepartementet vurdere å innføre et lisenssystem.