Norge

Unge menn fra byene kjøper svart

Fersk undersøkelse viser at 100.000 nordmenn kjøper renholdstjenester svart.

Halvparten av de som betaler for renhold i hjemmet, betaler svart. Denne kvinnen jobber imidlertid for et firma som driver lovlig. Foto: ARKIVDAG W. GRUNDSETH

  • Gro Strømsheim

1 av 5 nordmenn sier de har kjøpt svart arbeid de siste to årene. Det er en svak nedgang på tre prosentpoeng fra 2009. Ytterligere 14 prosent har vurdert å kjøpe svart arbeid, mens 53 prosent ikke engang har vurdert å få arbeidet gjort ulovlig.

— Det er gledelig at det har gått noe ned, men det er to bransjer som utmerker seg særlig negativt, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Renholdstjenester og snekkerarbeid utmerker seg som de verste bransjene. 25 prosent av de som har kjøpt tjenester svart, har kjøpt renholds- eller snekkerarbeid.

— 100.000 nordmenn benyttet seg i 2010 av renholdstjenester som er betalt svart, sier Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion.

«Alle andre gjør det»

Undersøkelsen viser at jungeltelegrafen er den største formidleren av svart arbeidskraft. 75 prosent av de som kjøpte svart arbeid sier arbeidet ble formidlet gjennom venner, bekjente eller familie.

70 prosent av de som har kjøpt svart, svarer at de kjenner andre som også har gjort det. I gruppen som ikke har brukt svart arbeidskraft er det langt færre som sier de kjenner andre som benytter svart arbeid.

Det er vesentlig flere menn som kjøper svart, de er under 40 år og de er fra urbane strøk.

- Østlandet er overrepresentert. Kjøperne er enten selvstendig næringsdrivende eller de jobber i privat sektor og de er ikke fagorganiserte, forteller Askheim.

Han understreker at svart betaling utgjør en relativt liten del av kjøpt arbeid i Norge. Totalt har Opinion beregnet at svart arbeid utgjør omtrent fem milliarder kroner i året i Norge.

Skatteetaten er fornøyd med at stadig flere ser svart arbeid som et samfunnsproblem. Nesten halvparten av de spurte er enig i dette. 67 prosent mener svart arbeid er en trussel for seriøse og lovlydige bedrifter.

- Frem med gulroten

Av de som har kjøpt renholdstjenester har nesten 46 prosent unnlatt å betale lovbestemte skatter og avgifter.

- Funnene kan tyde på at svart arbeid er mer utbredt blant tjenester som i mindre grad er forbundet med risiko ved feil utførelse. For elektriker- og rørleggerarbeid er andelen svart arbeid nede i 7-8 prosent, sier Kristensen.

NHO mener funnene i undersøkelsen er nok et godt argument for å komme med en gulrot for å få folk til å bruke hvit arbeidskraft.

— Vi jobber for at det skal innføres et skattefradrag lignende det man har i Sverige (Rot-fradrag) for privatpersoners kjøp av tjenester i hjemmet som vask, bygg, barnepass, osv. Regjeringen må slutte å bare bruke pisk, hvis man skal ta dette ondet ved roten. Erfaringene fra Sverige er veldig gode, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør i NHO, til Aftenposten.no.

Vil ikke bryte loven

Opinion har utført en landsomfattende undersøkelse på oppdrag fra organisasjonene KS, Unio, YS, NHO, LO og Skatteetaten. Funnene ble presentert på konferansen «Svart arbeid er en tyv» i Oslo tirsdag formiddag.

— Det er flere årsaker til at flertallet ikke ønsker å bruke svart arbeid, sier Askheim.

  • Se mer om undersøkelsen på samarbeidmotsvartokonomi.no.
    50 prosent av de som ikke har benyttet seg av svart arbeidskraft, sier at årsaken er at de ikke ønsker å betale svart. 47 prosent sier at de ikke gjør det fordi det er ulovlig.

42 prosent sier de ikke bruker svart arbeidskraft fordi de da ikke kan reklamere eller klage i ettertid. 30 prosent ønsker kvittering for arbeidet. De som svarte på undersøkelsen kunne oppgi flere årsaker.

Nye tiltak mot svart arbeid

Regjeringen la samtidig frem sin handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Det er finansdepartementet og justisdepartementet som er ansvarlig for planen og for å gjennomføre tiltakene som presenteres der.

Statssekretær Roger Schjerva i finansdepartementet er glad for at undersøkelsen viser en bedring i folkets skattemoral.

63 prosent sier seg enig i at det føles galt å bruke svart arbeidskraft, siden det strider mot lover og regler.

— Unndragelse av skatter og avgifter truer det seriøse næringslivet. Det bidrar til at det totale skattenivået blir høyere enn nødvendig fordi noen unnlater å betale. I tillegg sprer det usunne holdninger om at det er greit å ikke følge lover å regler i samfunnet, sier Schjerva.