Mistenker bevisst triksing med ventelistene

Fylkeslegen forlanger flere svar fra Sykehuset Asker og Bærum og Vestre Viken helseforetak kl 12 i morgen.

Innen en uke vil fylkeslege Petter Schou ha svar på hvordan Sykehuset Asker og Bærum vil gå frem for å identifisere alle pasienter som nå venter på behandling - etter at fristen i realiteten har gått ut.

Har du tips om denne saken? Send en epost til 2286@aftenposten.no eller ring Aftenposten.no på 02286.

Alarmen gikk 5. november i fjor, da en kreftpasient klaget til sykehuset på manglende innkalling og oppfølging etter kreftbehandling.

Siden er det avdekket at flere pasienter kan være offer for teknisk svikt eller en bevisst triksing med datoer, slik at Sykehuset Asker og Bærum har latt pasienter vente uforholdsmessig lenge og ikke gitt dem den behandling de har krav på.

3700 pasientjournaler skal nå granskes for datotriksing.

Samtidig varsler Helsetilsynet i Oslo og Akershus at de vil granske alle klager på Sykehuset Asker og Bærum sykehus de siste syv årene.

Mistenker bevisst juks

Mandag morgen ble det kjent at Vestre Viken helseforetak, som Sykehuset Asker og Bærum er en del av, er politianmeldt. Anmeldelsen gjelder brudd på tre paragrafer i helsepersonelloven, men også for brudd på straffeloven.

— Når vi har anmeldt Helseforetaket Vestre Viken for brudd på straffelovens paragraf 48, innebærer det en mistanke om at feilene skyldes mer eller mindre bevisste handlinger, sier fylkeslege Petter Schou til Aftenposten.no.

Krever dokumentasjon

Han har gitt Sykehuset Asker og Bærum en frist til i morgen tirsdag kl 12 med å legge frem mer inngående dokumentasjon vedrørende det elektroniske pasientjournalsystemet og hvilke fullmakter som er gitt ansatte på sykehuset.

Motivet for å trikse med ventelistene kan være å hindre at behandlingsfristen utløper, siden pasientene da kan kreve behandling ved private sykehus eller utenlands - mens Sykehuset Asker og Bærum må ta regningen. Alternativt kan juks skyldes et ønske om å pynte på ventelistetallene og fremstå som mer effektive enn man i realiteten er.

Hvor mange venter fortsatt?

Innen en uke vil fylkeslegen vite hvordan sykehuset nå skal identifisere pasienter som venter på en behandling de allerede skulle hatt, og hvordan de sikrer seg mot at feilene rammer nye pasienter.

- Stoler dere på at sykehuset nå skaffer frem all relevant dokumentasjon?

— De er underlagt tredjepartskontroll. Dette følger den vanlige malen for slike tilfeller: Vi henter ut journaler, intervjuer folk i systemet og forlanger orienteringer fra sykehusledelsen. Dessuten har vi jevnlig kontakt med politiet, sier Schou.

Gransker hele beslutningskjeden

— Nå går vi gjennom hele kjeden fra legen henviser pasienten til sykehusbehandling, ser på hvordan saken blir prioritert og hvordan datoer blir satt. Om en pasient har førsteprioritet, skal vedkommende innen 30 dager få beskjed om en spesifikk dato for undersøkelse og behandling. Om pasienten har annenprioritet, skal vedkommende få vite hvilken tidsramme behandlingen skal startes innenfor - for eksempel tre eller seks måneder, sier Schou.

I dag innledet politiet sin etterforskning av saken. Sjef for kriminalavdelingen i Asker og Bærum politidistrikt, Nina Bjørlo, sier til Aftenposten at de er i ferd med å innhente dokumentasjon.

Stryker bemanningen

Sykehuset Asker og Bærum styrker nå bemanningen for å ta hånd om pasienter som skulle ha vært inne til undersøkelser eller oppfølging.

— Det viktigste for oss nå er å følge opp alle pasienter som skulle ha vært kalt inn. Vi jobber med å få full oversikt og kaller inn pasienter fortløpende. Vi har utvidet kapasiteten ved kirurgisk poliklinikk på Bærum sykehus og gjør alt vi kan for at alle som skulle ha vært inne til undersøkelse eller oppfølging nå blir kalt inn, sier administrerende direktør Erik Omland i Vestre Viken HF i en pressemelding.

Pasienter og pårørende som har spørsmål om denne saken, kan ringe Sykehuset Asker og Bærum på telefon 924 65 005.