Allmennlegene tør ikke vurdere Janssen-bivirkninger

Kvalme, hodepine og feber er vanlige bivirkninger etter Janssen-vaksine. Men norske allmennleger mener det er umulig for dem å skille mellom farlige og ufarlige bivirkninger.

Norske allmennleger tør ikke vurdere pasienter som kommer med bivirkning av Janssen-vaksinen. Legene varsler at de vil legge disse pasientene inn på sykehus.

Regjeringen har besluttet at folk som ønsker å ta Janssen-vaksinen skal få anledning til det, selv om den tas ut av vaksinasjonsprogrammet.

Legeforeningen advarer sine medlemmer mot å sette vaksinen.

De mener at Janssen-vaksinen kan føre til de samme sjeldne, men alvorlige bivirkningene som rapportert for Astra Zeneca-vaksinen.

De to største private legesentrene, Aleris og Volvat, stiller seg imidlertid positive til å gjøre dette.

150 000 doser på lager

Aftenposten skrev søndag at det denne uken vil være mer enn 150.000 doser med vaksinen på lager. Janssen-vaksinen trengs bare å settes en gang, og den holder seg lenge i kjøleskap.

– Vi vil anbefale at pasienter med bivirkninger etter Janssen-vaksinen henvises til akutt vurdering på sykehus, sier Marte Kvittum Tangen. Hun er leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Marte Kvittum Tangen tror mange som tar vaksinen vil kontakte legevakt og fastlege hvis de får bivirkninger.

Tidlig behandling er avgjørende

Danske innbyggere kan velge både vaksinen fra Astra Zeneca og Janssen i tillegg til Pfizer og Moderna.

I Danmark anbefaler allmennlegeforeningen at alle pasienter som får alvorlige bivirkninger skal sendes til sykehus.

Argumentet er at tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å avdekke alvorlige bivirkninger.

Norske leger følger altså sine danske kollegaer.

– Ingen mulighet til rask nok behandling

Marte Kvittum Tangen sier fastlegene ikke har verktøy for å skille mellom alvorlige bivirkninger og ufarlige bivirkninger. Det vil også være behov for gjentatte blodprøver og kanskje røntgenundersøkelser.

– Legevaktleger og fastleger kan ikke sitte med dette ansvaret og avvente utvikling av symptomene. Vi har ingen mulighet til å tilby rask nok behandling for dem som skulle få alvorlige bivirkninger (TSS), fastslår hun.

Høie: Legene bør vente på råd

Helseminister Bent Høie vil ikke kommentere allmennlegenes standpunkt. Han sier dette er ett av de temaene Helsedirektoratet nå ser på. Han forventer gode og faglige vurderinger på hvordan Janssen-vaksineringen bør løses.

– De samme vurderingene bør også legene vente på. Direktoratet vil sannsynligvis også gi råd om hvordan legene skal forholde seg til bivirkningene, sier Høie.

– Et selvstendig tilvalg

Helseministeren presiserer at all vaksinering er frivillig, og at vaksinering med Janssen er et selvstendig tilvalg.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet komme med løsninger på hvordan man praktisk skal gjennomføre vaksineringen, og hvordan legene kan sikre at pasienten blir informert om vaksinen.

Høie kan ikke svare på når han får svar fra direktoratet. Han sier arbeidet skal skje raskt, men det må være trygt.

– Dette er krevende, og vaksinering med Janssen møter stor motstand. Også blant dem som vi tenker skulle gjøre jobben, sier han.

– Er det realistisk at de som ønsker Janssen faktisk får et tilbud om den siden det trolig blir private legesentere som setter vaksinen?

– Det er noen av de spørsmålene vi skal få svar på, sier Høie.

Både FHI og Legeforeningen mener at Janssen-vaksinen ikke bør tilbys i Norge. Regjeringen går imot disse rådene.

– Det er grenser for hvor mye formynderstat vi skal være, sa Erna Solberg under en pressekonferanse om vaksinen.

– Hvorfor er Høyres ideologi viktigere enn medisinske råd i denne saken?

– Vi satte ned en ekspertgruppe. Og når det gjaldt dette spørsmålet var ekspertene delt. Et mindretall gikk inn for et tilvalg. I den grad vi skiller oss ut fra andre land når det gjelder vaksinen fra Janssen, er det at vi er like forsiktige som Danmark. I de fleste andre Europeiske land brukes denne vaksinen i det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

– Tror du at alle som ønsker vil få Janssen-vaksinen?

– Vi jobber for å få gjennom regjeringens beslutning, ja.