Norge

Ethan Bestele (15) har jobbet hardt for å komme inn på Lillestrøm vgs. Nå kan feil postnummer spolere planene hans.

Viken høster kritikk for å ha endret reglene for hvilke skole elever enklest kan få plass ved. I Bærum vil kommunen overta ansvaret.

Ethan Bestele (15) er én av omtrent 46.000 elever som til høsten skal begynne på videregående skole i Viken. Foto: Stein Bjørge

  • Marianne Stensland
    Journalist

– Det gjør meg irritert. Man blir nærmest tvunget til å gå på sin nærskole. Det passer ikke for alle, sier Ethan Bestele.

I fjor høst innførte Viken fylkeskommune nærskoleprinsipp for opptak til videregående skole.

Dermed gjelder de samme opptaksreglene for rundt 46.000 skoleelever.

Reglene for inntak til videregående skoler har endret seg siden familien flyttet i fjor sommer. Foto: Stein J Bjørge

Tre ordninger erstattet av én

Før var det ulike regler for skolene i de tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye ordningen er felles for hele Viken.

Elevene får ekstrapoeng når de søker på den nærmeste skolen som har det utdanningsprogrammet de ønsker. Det er fortsatt mulig å søke seg til andre skoler, men i praksis blir det vanskeligere å få plass på en skole langt unna der eleven bor.

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget mener de nye reglene tar hensyn til elevenes reisevei, stabiliserer søkertall og hindrer store karakterforskjeller på skolene.

Postnummeret avgjør

I fjor sommer flyttet Besteles familie fra Skedsmo til Bjørkelangen.

– Ethan var veldig opptatt av at vi ikke måtte flytte et sted som gjorde at han ikke kunne søke seg til Lillestrøm. Han har jobbet hardt for å komme inn der, sier moren Angela Bestele.

Det var utslagsgivende for hvor familien valgte å slå seg ned.

Gamle Akershus fylke hadde fritt, karakterbasert opptak innenfor regioner. Så lenge familien bosatte seg innenfor samme region, ville sønnen ha like god sjanse som før til å komme inn på Lillestrøm.

Slik er det ikke lenger med den nye ordningen. Hvis Bestele skal gå på studiespesialisering, prioriteres han nå til Bjørkelangen videregående skole. Familiens postnummer avgjør det.

– Hvorfor vil du helst gå på Lillestrøm?

– De har et godt rykte når det kommer til realfag, som jeg har planer om å studere videre. Og fordi jeg har gått på skole på Kjeller, vil de fleste vennene mine søke seg dit. Jeg spiller også volleyball på Lørenskog flere ganger i uken, så mye av miljøet mitt er i nærheten, sier 15-åringen.

Ved spesielle tilfeller kan det søkes om å bytte nærskole. Men da må behovet for unntak dokumenteres. Søknader blir vurdert «etter strenge kriterier», opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Vil overta ansvaret

I Bærum kommune er misnøyen med den nye ordningen så stor at hovedutvalget for barn og unge har bedt kommunedirektøren ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De ønsker å innlede en prosess med sikte på å «overta ansvaret for de videregående skolene i Bærum fra Viken fylkeskommune». Forutsetningen er at finansiering følger med.

– At skoleelever fritt skal kunne velge hvilken skole de vil gå på, er en sak Høyre har jobbet for lenge, sier Morten Skauge.

Han er gruppeleder for Høyre i Bærum. Partiet har 22 av 51 representanter i kommunestyret.

Skolegrensene det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen har trukket opp i Bærum, er ifølge Skauge den utløsende årsaken til at initiativet kommer nå.

– Det er satt en strek gjennom kommunen. Det gir uheldige og urimelige utslag.

– Valgfriheten er truet

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog viser til at kommunen har flere skoler som ligger tett, med ulik spesialisering.

– Å kunne velge mellom ulike videregående skoler har vært en valgfrihet mange av oss som er oppvokst her, har satt pris på. Den er nå truet, sier hun.

Krog tror også at størrelsen på opptaksområdet har noe å si for oppfølgingen.

– Selv om vi er en stor kommune, er vi ikke større enn at vi kjenner miljøene og skolene godt. Det kan gjøre undervisningstilbudet bedre.

– Et av argumentene mot fritt, karakterbasert opptak er at det skaper A- og B-skoler?

– Høyre mener at valgfrihet for elevene er viktig. Skolene i Bærum hadde ikke A- og B-stempel med den gamle ordningen i Akershus, og det er ingen grunn til at det skal bli slik. Kommunens ansvar for hele utdanningsløpet sikrer et koordinert blikk, men med mulighet for spesialiseringer, sier Krog.

Nabokommunen Asker er invitert med på initiativet.

Ordfører Lene Conradi (H) sier at forslaget foreløpig ikke er behandlet politisk, men at hun ser positivt på initiativet.

– Vikens nye nærskoleprinsipp gir vår ungdom mindre valgfrihet. Det gjør det mer aktuelt å overta ansvaret for de videregående skolene sammen med Bærum. Derfor går vi inn i dette med et positivt og åpent sinn, sier Conradi.

– Det passer ikke for alle, sier Bestele om de nye inntaksreglene. Foto: Stein J Bjørge

– Mange vil gå på en annen skole enn den de bor i nærheten av

Inntaket til videregående skoler i Viken skjer i flere runder. 10. juli er førsteinntaket klart.

Ethan Bestele har søkt seg inn på International Baccalaureate (IB) på Lillestrøm.

Det er et internasjonalt undervisningsprogram som kun tilbys på enkelte skoler i fylket. Derfor får ikke søkere til IB nærskolepoeng. Men kommer han ikke inn der, blir det vanskeligere for 15-åringen å få skoleplass på Lillestrøm.

– Det synes jeg er veldig dumt. Mange elever vil gå på en annen skole enn den de bor i nærheten av. Det kan være fordi de vil bytte miljø eller har lyst til å gå på en skole som er spesielt gode på noen fag, sier han.

– Hindrer karakterpress og bidrar til sosial utjevning

– Inntak etter nærskoleprinsippet gir likere muligheter. Det skal bidra til sosial utjevning og integrering og motvirke unødvendig karakterpress i ungdomsskolen, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Hun er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken. Foto: Viken fylkeskommune

Når det gjelder Asker og Bærum viser fylkesråden til at nærskoleområdene der er blitt tilpasset, og at elevene har flere skoler å velge blant innenfor sitt nærområde. Det er først og fremst søkere til studiespesialisering den nye ordningen vil medføre endringer for.

– Flere utdanningsprogram, særlig innen yrkesfag, tilbys kun på én eller svært få skoler innenfor hele dette området. For søkere til disse utdanningsprogrammene vil inntaksordningen ha liten betydning.

– Bør det ikke være rom for flere opptaksmodeller i et så stort og ulikt fylke som Viken?

– Det mest forutsigbare er at alle søkere i Viken blir tatt inn etter samme ordning uansett hvor de bor. Det er gjerne de elevene som har dårligst karakterer og kanskje dermed også redusert motivasjon, som blir tvunget til å pendle ved et rent karakterbasert inntak.

Les mer om

  1. Viken
  2. Videregående skole
  3. Skole og utdanning