Norge

Dette kan Storbritannias farvel til EU bety for deg

Brexit kan være en komplisert affære, også for nordmenn som er glad i Storbritannia.

  • Sofie Grønntun Nissen
    Journalist

Nordmenn som ser frem til helgeturer til London eller studieopphold ved britiske universiteter etter pandemien, må belage seg på noen regelendringer. Fra 1. januar 2021 er det nemlig slutt på fri flyt av folk og varer mellom Norge og Storbritannia. Selv om Norge ikke er medlem av EU, fører Brexit også til endringer for nordmenn. Norges forhold til Storbritannia har siden 1994 vært regulert av EØS-avtalen. Og med Brexit stryker også EØS med.

Det betyr imidlertid ikke at samarbeidet tar slutt. Aftenposten har spurt utenriksminister Ine Eriksen Søreide om hva Storbritannias farvel til EU kan bety for nordmenn.

Disse avtalene har Norge inngått med Storbritannia

Siden Storbritannia formelt gikk ut av EU 31. januar 2020, har de to landene jobbet på spreng for å få på plass en ny frihandelsavtale. Den måtte være klar innen 2021. Det var lettere sagt enn gjort.

– Både vi og Storbritannia har ambisjoner om å inngå en ny og moderne frihandelsavtale som gjelder for både varer og tjenester. Dette er veldig komplisert og omfattende, og vi forhandler fortsatt for fullt om dette, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post til Aftenposten.

I mellomtiden vil en midlertidig handelsavtale sørge for at Norge unngår toll på industrivarer fra Storbritannia fra nyttår, samt at enkelte kvoter for sjømat og landbruk videreføres. I tillegg er en rekke andre avtaler inngått. To av dem angår nordmenn helt ned på hverdagsnivå:

  • En såkalt «separasjonsavtale» ivaretar rettighetene til norske borgere i Storbritannia, og britiske borgere i Norge. Nordmenn som bor, jobber og studerer i Storbritannia før 1. januar 2021 kan fortsette med dette også etter nyttår uten at rettighetene deres endres.
  • En midlertidig trygdeavtale fra 1. januar 2021 sikrer pensjonsrettigheter for folk som beveger seg mellom landene etter brexit. Denne avtalen er ment å vare frem til en ny avtale om trygdekoordinering med Storbritannia er på plass.
Storbritannias statsminister Boris Johnson og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et besøk i London i 2017.

Hva har Brexit å si for den gjengse nordmann?

Brexit vil få konsekvenser for Norge på flere områder. Det kan være et uoversiktlig hav å orientere seg i. Regjeringen har fått mange spørsmål. Her er svar på noen av dem:

1. Kan jeg reise på helgetur til London uten problemer?

Ja, du kan fortsatt feriere i Storbritannia. Britiske myndigheter har annonsert at nordmenn kan fortsette å besøke Storbritannia også etter 1. januar 2021, i opptil seks måneder uten å søke om visum. Dette gjelder for eksempel turisme, besøk til familie og venner, kortvarige studier og forretningsrelaterte aktiviteter.

Shoppingturen til London er derfor trygg. Det samme er den tre måneder lange språkreisen til Brighton. Skal du imidlertid oppholde deg i Storbritannia i mer enn seks måneder, må du søke om visum.

2. Kan jeg bruke mitt norske førerkort i Storbritannia?

Norge og Storbritannia opererer med to forskjellige kjøreretninger. Nordmenn har likevel kunnet benytte sitt norske, rosa førerkort i Storbritannia.

Det kan de fortsatt. Britiske myndigheter vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte til britisk førerkort, opplyser utenriksministeren.

3. Hva skjer hvis jeg blir syk i Storbritannia?

Tidligere har nordmenn hatt tilgang til gratis helsehjelp i Storbritannia gjennom EØS-avtalen ved å vise frem europeisk helsetrygdkort. Etter 1. januar er ikke lenger det blå kortet med hvite stjerner gyldig i landet.

– Da er det viktig å sørge for at man har en god reiseforsikring, som dekker helseutgifter, påpeker Søreide.

Her finnes det imidlertid et unntak: Norske borgere som er medlem av folketrygden og som oppholder seg midlertidig i Storbritannia har rett til helsehjelp som blir nødvendig under oppholdet. Det opplyser regjeringen på sine nettsider.

Fra 1. januar og inntil videre gjelder som nevnt en revidert trygdeavtale med tilhørende sykehjelpsprotokoll. Avtalen sikrer blant annet at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikke mister pensjonsrettigheter de tjener opp der og at norske borgere sikres tilgang til akutt helsehjelp.

4. Jeg vil studere i Storbritannia. Hvordan påvirker Brexit meg?

– Noen av verdens beste universiteter ligger i Storbritannia, heldigvis kan norske studenter fortsatt søke seg til disse, sier Søreide.

Storbritannia vil ikke delta i studentprogrammet Erasmus+, med unntak for nord-irske studenter. Dermed vil norske studenter ikke ha anledning til å studere i Storbritannia gjennom Erasmus+ programmet. Det er foreløpig uklart om nord-irske universiteter vil åpne opp for Erasmus+ studenter hos seg.

Studenter kan imidlertid fortsatt søke om lån og stipend fra den norske Lånekassen til studier i Storbritannia etter 1. januar 2021.

5. Jeg bor og jobber i Storbritannia. Kan jeg fortsette med det?

Nordmenn som bor og jobber i Storbritannia før 1. januar 2021 vil beholde sine rettigheter til å bo og jobbe der. Det som er viktig er at de registrerer seg i det britiske «EU Settlement Scheme» for å ivareta disse rettighetene, påpeker Søreide.

For nordmenn som flytter til Storbritannia etter 1. januar, gjelder andre regler. Da må man forholde seg til det nye britiske regelverket for immigrasjon, som er annerledes enn dagens vilkår.

6. Jeg handler mye på nett fra Storbritannia. Hva må jeg tenke på?

De fleste varer er tollfrie i Norge. Unntaket har vært matvarer, tekstiler og klær, hvor tollsatsene er ganske høye. Norge har nå inngått en midlertidig vareavtale med Storbritannia som sikrer at også tekstiler og klær kan kjøpes uten at man får en høy tollregning med på kjøpet.

Betingelsen er imidlertid at klærne har opprinnelse i Storbritannia. Vær derfor oppmerksom på hvor klærne er produsert. En merkelapp fra Kina eller India kan koste deg dyrt.

Les mer om

  1. Brexit
  2. EØS
  3. Norge
  4. EU