Norge

Ny Pisa-analyse: Mange norske elever har ikke lært seg å tenke kritisk om kilder

Mange norske elever lærer ikke nok om hvordan de skal vurdere kilders pålitelighet. Det viser en ny Pisa-analyse. – Sett i lys av at mye av elevers lesing foregår på nett, er dette funnet urovekkende, mener forsker Cecilie Weyergang.

Ny forskning på Pisa-resultatene fra 2018 viser at det er stor spredning i hva norske elever rapporterer å ha lært om kritisk tenkning og kildekritikk. Elever i 10. klasse ved Morellbakken skole synes det kan være utfordrende å forholde seg til kilder. Foto: Olav Olsen

  • Marianne Stensland
    Journalist

– Det er alltid smart å spørre seg selv hva som er interessene til den personen som har skrevet noe.

Det sier sier Amund Jarl Kjekshus Rekkavik (15) i 10. klasse på Morellbakken ungdomsskole i Oslo. Sammen med Helene Berre (15) og Jens Gørvell Halvorsen (15) er han på et grupperom for å diskutere kritisk lesning.

Les hele saken med abonnement