Å være kritisk til kilder er viktigere enn noen gang. Men norske elever lærer ikke nok om det.

Mange norske elever lærer ikke nok om hvordan de skal vurdere kilders pålitelighet. Det viser en ny Pisa-analyse. – Sett i lys av at mye av elevers lesing foregår på nett, er dette funnet urovekkende, mener forsker Cecilie Weyergang.

Ny forskning på Pisa-resultatene fra 2018 viser at det er stor spredning i hva norske elever rapporterer å ha lært om kritisk tenkning og kildekritikk. Elever i 10. klasse ved Morellbakken skole synes det kan være utfordrende å forholde seg til kilder.

– Det er alltid smart å spørre seg selv hva som er interessene til den personen som har skrevet noe.

Det sier sier Amund Jarl Kjekshus Rekkavik (15) i 10. klasse på Morellbakken ungdomsskole i Oslo. Sammen med Helene Berre (15) og Jens Gørvell Halvorsen (15) er han på et grupperom for å diskutere kritisk lesning.

Les hele saken med abonnement