Norge

Ny FHI-analyse: Noen få smittede står for det meste av smitteveksten

Hele Norge må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten, ifølge FHI. En av ti smittede står for 80 prosent av spredningen.

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

Flere lokale hendelser med massesmitte har vist seg å være en viktig drivkraft i pandemien i Norge i høst.

Nye anslag viser at noen få av de smittede står for det meste av smittespredningen.

«Det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10–20 prosent av de smittede, i mange tilfeller som del av massesmittehendelser», skriver FHI.

Det kommer frem i den nye risikovurderingen fra FHI.

De mange lokale utbruddene fører til at det nå er en moderat risiko for regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.

I uke 40 ble det meldt om 792 flere smittetilfeller i Norge, mot mellom 717 og 786 i de tre foregående ukene. Sykehustallene er imidlertid fortsatt lave.

Dødsrisikoen: Anslås til 0,31 prosent

Utfra de smitte- og sykehustallene i Norge, har FHI laget et anslag for risikoen for at smittede blir alvorlig syke eller dør.

 • 1,2 prosent av de smittede anslås å bli så syke at de trenger sykehusbehandling.
 • 0,31 prosent av de smittede dør. Det er det som kalles letalitet, eller «infection fatality risk».

Dette er lavere enn tidligere anslått.

FHI anslo i en rapport i mai, basert på data fra Kina, en letalitetsrate på 1,38 prosent. Samtidig ble det vist til studier fra USA, Italia og Tyskland, som kom til at letaliteten er omlag 0,5 prosent.

Anslaget er imidlertid så usikkert at FHI var i tvil om det i det hele tatt har noe relevans.

Årsaken er at det ikke tar hensyn til alderen blant de smittede. Dermed blir tallet skjevt når smitten sprer seg ujevnt mellom aldersgruppene .

Den viktigste grunnen til at tallet er lavere nå, er at andelen unge som er smittet i høst, er langt høyere enn i våres.

«Det kan diskuteres hvor relevant det er å regne ut ett tall for hver av disse risikoene ettersom dette tallet er så påvirket av aldersfordelingen blant de smittede», skriver FHI.

Tabellen viser FHIs nye anslag over risikoen for hvor mange av de smittede som trenger sykehusbehandling, og hvor mange som dør. Tabellen er ikke korrigert for alder, og dødeligheten vil variere kraftig mellom aldersgrupper.

Utbrudd over hele landet

Flere av de større utbruddene i Norge de siste ukene, er knyttet til det FHI kaller «massesmittehendelser». Det betyr at mange blir smittet på kort tid av en person.

 • I Oslo er de fleste av de om lag 300 tilfellene knyttet til sosiale sammenkomster. En bryllupsfest og et privat arrangementet førte til at flere hundre måtte i karantene.
 • Et utbrudd på en fabrikk i Drammen og Lier har ført til 20 smittetilfeller. De om lag 60 smittetilfellene i Arendal og Froland er knyttet til tre privat fester.
 • Et privat arrangement i Øygarden førte til 40 smittetilfeller etter at smitten spredte seg til skole og barnehage.
 • 90 smittetilfeller er dessuten knyttet til et utbrudd ved et skipsverft i Hyllestad.

FHI trekker også frem et privat selskap på Ørland, hvor ti ble smittet. I Trysil er dessuten et titall smittet etter et utbrudd i hjemmetjenestene.

«Flere massesmittehendelser etter hverandre kan bringe epidemien ut av kontroll. Forebygging av slike hendelser vil derfor ha stor innvirkning på epidemien», skriver FHI.

Mener smitteråd ikke er gode nok

En av årsakene er ofte at den smittede på det tidspunktet har stor mengde virus i luftveiene. Da er han eller hun ekstra smittsom.

Det kan ofte være tidlig i fasen, hvor man føler få eller ingen symptomer.

«Adferden, for eksempel snakke høyt, skriking eller synging, bidrar også til høyere smitterisiko», ifølge risikovurderingen.

FHI mener rådene som blir gitt i dag ikke er gode nok med tanke på slike hendelser.

 • Årsaken er at rådene er ordnet etter hvem som arrangerer en sammenkomst, og ikke hvor mange som er tilstede.
 • Dersom du vil feire fødselsdagen i hagen med 40 kamerater, kan dette bli frarådet, selv om alle har mulighet til å holde god avstand.
 • Samtidig kan du ta med de samme vennene på en pub eller leie et sted, uten at det bryter med smittereglene.

«Det betyr at rådene og reglene ikke er optimale for å oppfylle det som bør være formålet, nemlig å forebygge massesmittehendelser», skriver FHI.

Tabellen viser det effektive reproduksjonstallet i Norge fra mars og frem til dag, basert på FHIs siste anslag pr. 9. oktober.

R-tall rett under en

Selv om faren for mange lokale utbrudd er stor, er reproduksjonstallet i Norge nå rett under 1, ifølge FHI.

Det viser hvor mange som i snitt får viruset av en smittet person, og anslår om smittespredningen øker eller går tilbake.

Tidligere i september lå smittenivået på 1,24.

R-tallet «ligger og vipper like over og like under 1», og spretter over under enkelte større lokale utbrudd som i Oslo.

Problemet er at tallet er beheftet med svært stor usikkerhet. På grunn av lave sykehustall de siste ukene, blir det vanskeligere å anslå smittespredningen.

Det er om lag 46 prosent sannsynlighet for at R-tallet er over 1, noe som betyr at pandemien vokser.

FHI anslår at 1300 personer er smittet i Norge akkurat nå, og at om lag 250 blir smittet hver dag. Oslo står for 40 prosent av smittetilfellene.

Norge er nå det landet i Norden med lavest antall smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere.

Les mer om

 1. Koronaviruset