Tårnfrid går igjen

Velferdssamfunnet i vår del av Europa til tross; kvinner i Skandinavia opplever større konflikt mellom jobb og familie enn sine søstre i Sør-Europa.

  • Johnny Gimmestad
    Johnny Gimmestad
    Etterstad, Oslo

Les også:

Tårnfrid-syndromet; det at kvinner strekker seg lenger enn langt for å lykkes både med karrière og familieliv, er med på å forsure tilværelsen for yrkesaktive mødre i like stor grad, både i Skandinavia og i de søreuropeiske land.

Det viser en studie gjort av Torill Bull ved Universitet i Bergen.

I sin doktorgrad om hvordan kvinner i vår region og i Sør-Europa kombinerer arbeid og barneomsorg, har Bull sett nærmere på hvordan ulike forhold virker inn på mødrenes opplevelse av lykke, basert på kvinnenes egen opplevelse av det å være lykkelig.

Resultatene er gjengitt på nettstedet kilden.no, som Norges forskningsråd er ansvarlig for.

Overraskende

— Det var et overraskende funn at yrkesaktive mødre i Skandinavia og i Sør- Europa rapporterer at de opplever like høy grad av konflikt mellom arbeid og familie. Man skulle tro at velferdsstatene i Skandinavia legger bedre til rette for kombinasjonen av familie og arbeid enn i Sør-Europa, sier hun.

Nå viser riktignok resultatene at kvinner i vår del av Europa kommer best ut på de fleste områder. De oppgir å ha det forskerne kaller høyere subjektivt velvære, mindre økonomisk stress og mer støtte fra omgivelsene.

Til gjengjeld er konflikten arbeid–familie større enn i sør, selv om forskjellen ikke er veldig stor, i henhold til det resymeet av avhandlingen som er publisert på nettstedet til Universitetet i Bergen.

Les også:

Torill Bull, forsker UiB

Høye ambisjoner

Hva skyldes det at Tårnfrid stadig går igjen, også i vår del av Europa, selv om både offentlig støtteapparat og holdninger til likestilling antas å være mer fremskredne i vår region? Bull gir ikke noe klokkeklart svar, men er tilbøyelig til å sette dette i sammenheng med de ambisjonene nordiske kvinner har til egen karrière.

— Jeg har ikke undersøkt direkte hvordan ambisjoner slår ut. Det vi kan se av resultatene er at jobbene Skandinavia har er mer interessante og gir bedre utviklingsmuligheter enn hos kvinner i Sør-Europa.

— Samtidig har de interessante, gode jobbene også sin pris. Dels krever de mye arbeidsinnsats og konsentrasjon, samtidig som de ikke er så lette å legge fra seg når man kommer hjem. Dermed opplever kvinner i Skandinavia en tidsklemme, samtidig som de må være mye mentalt til stede i jobben. Der ligger mye av forklaringen på det høye konfliktnivået i forholdet mellom jobb og hjem, sier hun.

  • Det var et overraskende funn at yrkesaktive mødre i Skandinavia og i Sør- Europa rapporterer at de opplever like høy grad av konflikt mellom arbeid og familie.
Skandinaviske kvinner sliter minst like mye med Tårnfridsyndromet; det å takle konflikten mellom jobb og familieliv, som sine søstre i Sør-Europa.FOTO: OLE KALAND, NRK