Norge

Flyktningene strømmet inn - Regjeringen kuttet i budsjettene

Midt i den verste flyktningekrisen Europa har sett siden andre verdenskrig, reduserte Regjeringen anslagene for asylsøkere med 1000 personer.

26. august: -Vi baserte oss på junitallene fra beregningsutvalget. De anslo en nedgang i antall asylsøkere på 1.000, sier statsminister Erna Solberg (H). Her sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) under en pressekonferanse i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse 26. august i år. Foto: Poppe, Cornelius

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

26. august: -Vi baserte oss på junitallene fra beregningsutvalget. De anslo en nedgang i antall asylsøkere på 1.000, sier statsminister Erna Solberg (H). Her sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) under en pressekonferanse i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse 26. august i år. Foto: Poppe, Cornelius

Dermed kunne justisminister Anders Anundsen (Frp) redusere budsjettet til Utlendingsdirektoratet med flere titalls millioner kroner.Det er 26. august. Regjeringen møtes for den siste budsjettkonferansen der neste års statsbudsjett skal spikres.

Dette er statsrådenes siste mulighet for å kjempe seg til noen ekstra millioner kroner på sine fagbudsjetter.

De to dagene utspiller det seg samtidige flere dramaer på liv og død.

 • I Palermo på Sicilia la den svenske båten Poseidon til kai med 52 døde flyktninger. De led kvelningsdøden i en kjølecontainer på et smuglerskip.
 • I lasterommet på en forlatt lastebil ved motorveien i delstaten Burgenland i Østerrike ble det funnet 71 døde flyktninger. Mange var barn.
  Situasjonen berører også statsminister Erna Solberg.

— Jeg, i likhet med hele det norske folk, er blitt påvirket av bildene av flyktningstrømmen vi har sett de siste dagene, sa hun den 27. august.

— Jeg vil be deg som statsminister om å engasjere deg i PUs saksbehandlingsrutiner:

Les også

Kjære Erna, også de som har oppholdt seg ulovlig i Norge har krav på anstendig behandling fra norske myndigheter

Reduserte antallet

Samtidig hadde Norge fått merke flyktningkrisen for fullt:

Politiets Utlendingsenhet (PU) varslet at det kom 500 asylsøkere i uken. Privatpersoner og restauranter stilte med mat og klær til flyktninger i PUs lokaler på Tøyen.

I Norge slapp ingen nyheter om det kommende statsbudsjettet ut fra møterommene til regjeringen. Svaret på hvem som var budsjettvinnere kom først seks uker senere, da statsbudsjettet ble offentliggjort.

Vinneren var ikke Utlendingsdirektoratet (UDI). Budsjettet ble kuttet med 0,3 prosent. Justert for anslått prisvekst, blir kuttet på hele 2,8 prosent.

26. august: Samme dag som regjeringen møttes til siste finpuss av statsbudsjettet, la det svenske kystvaktskipet Poseidon til kai på Sicilia med 52 døde flyktninger. De reddet samtidig 439 fllyktninger utenfor kysten av Libya da de forsøkte å krysse Middelhavet.

Ble kuttet i bevilgningene

UDI-direktør Frode Forfang vil i dag ikke kommentere statsbudsjettet og den økonomiske situasjonen i UDI. Han ønsker å avvente regjeringens varslede tilleggsproposisjon om saken i månedsskiftet oktober/november.

Men i justisminister Anders Anundsens budsjett slås det fast at det er basert på følgende anslag for 2016:

 • Det vil komme 11.000 asylsøkere
 • Det vil i gjennomsnitt bo 12.510 personer på asylmottak

asylhittil2015-uqw15LaE4R.jpg

Regjeringen erkjenner at disse prognosene ikke holder mål, og varslet i fremleggelsen av statsbudsjettet at det kommer en tilleggsproposisjon til 2016-budsjettet med nye prognoser og bevilgninger.

Justisdepartementet har valgt ikke å svare på to konkrete spørsmål om saken. De viser i stedet til at UDI har fått 20 millioner kroner for å styrke saksbehandlingen.

Statsministeren åpner for å bruke mer oljepenger for å betale for flyktningstrømmen:

Les også

Solberg: Ingenting er vernet i neste års budsjett

Dette var situasjonen:

27. august; Samtidig som budsjettkonferansen til regjeringen var på sin andre dag, ble det funnet 71 døde flyktninger i en forlatt lastebil på motorveien i delstaten Burgenland i Østerrike. Mange av de døde var barn. Foto: HEINZ-PETER BADER

 1. august, mens regjeringen ennå hadde anledning til å justere 2016-budsjettet, var dette situasjonen:
 • Det bodde 2.490 flere på mottak enn det Justisdepartementets budsjett for 2016 bygger på. Det forventes ytterligere økning.
 • I august økte asyltilstrømmingen kraftig. 2.300 personer kom til Norge — det høyeste tallet på én måned siden 1990-tallet.
 • Ved utgangen av august hadde det kommer 1.950 enslige, mindreårige asylsøkere - mot 750 på samme tid året før.
  "Den raske økningen i antall asylsøkere sommeren 2015 har satt mottakssystemet under sterkt press, og UDI må raskt bygge opp innkvarteringskapasiteten," konstaterte departementet.

I tillegg viser dokumenter at UDI allerede i begynnelsen av juli la planer for å kunne håndtere en fordobling av antall enslige, mindreårige asylsøkere.

Lurer du på hvordan situasjonen er i Sverige?

Les også

På seks timer ble denne gymsalen ryddet for å ta imot 320 flyktninger

Trodde det ble færre flyktninger

Likevel fastholdt regjeringen at de ikke hadde grunnlag for å øke utgiftene. Budsjettet baserte seg på en analyse fra Beregningsutvalget for utenlandsforvaltningen.

Den viste ikke noen økning i anslagene. Tvert i mot. Anslagene for antall asylsøkere ble justert ned.

— Vi baserte oss på junitallene fra beregningsutvalget. De anslo en nedgang i antall asylsøkere på 1000, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg sier videre at det ble registrert en økning for enslige, mindreårige under 15 år, og som det ble tatt hensyn til i budsjettet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Det er BLD, gjennom IMIDi, som har ansvaret for bosetting. I motsetning til UDI, fikk Imdi en økning i 2016-budsjettet på over en milliard kroner - tilsvarende 13,2 prosent.

Omsorgssentre, som er botilbudet til asylsøkere under 15 år, ble økt med 11,7 prosent.

27. august: Frivillige deler ut mat, som de har fått fra forskjellig restauranter, til asylsøkere utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen der pågangen av flyktninger er stor. Foto: Roald, Berit

Ingen nye prognoser

Solberg sier at økningen for andre asylsøkere i august ble registrert, men at regjeringen ikke satt på nye prognoser eller nok informasjon til å øke justisbudsjettet.

— Det er spesielt at regjeringen diskuterte et budsjett i august og la det frem i oktober, samtidig som de visste at tallene var utdaterte og ikke kunne stemme. De burde bedt om en oppdatering av prognosene, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Siden regjeringen unnlot å plusse på utgiftene til flyktningkrisen, må dermed regjeringens budsjettkamerater i V og KrF bidra til å finne inndekning for milliardbeløp.

— Det fører til en meget krevende situasjon. Alle vet at tallene i budsjettet ikke er i nærheten av å stemme. Vi må bruke mer penger, men vi aner ikke på hvilken måte. Det eneste vi vet er at budsjettet må justeres, sier Hareide.

Les også

 1. Kan koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene

 2. KrF-topp frykter Syria-kostnadene vil nå 10 milliarder

 3. Vil gi Anundsen mer penger enn han har bedt om

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa