Norge

- De sier de tar familievold på alvor, men lokalt blir dette prioritert ned

Politiet har gode nasjonale føringer i kampen mot familievold, men disse følges ikke opp lokalt, sier en ny undersøkelse fra i JURK (Juridisk rådgiving for kvinner).

Tine Hovind Saxegaard i JURK (Juridisk rådgiving for kvinner) mener politiet ikke bruker nok ressurser for å forebygge vold i nære relasjoner. Per Annar Holm

 • Per Annar Holm

For tre år siden hadde bare åtte av landets 27 politidistrikt egne merarbeidere øremerket familievold.

Nå er ordningen landsdekkende med unntak av Sysselmannen på Svalbard.

Manglende kompetanse, utilstrekkelig opplæring og for få personelle ressurser er noe av det som ifølge JURK gjør at ordningen ikke fungerer.

— Det har absolutt skjedd en utvikling i riktig retning, men en undersøkelse vi har gjennomført viser at mange av koordinatorene bare har en stillingsbrøk øremerket dette arbeidet eller også får mange andre oppgaver som vanlig etterforskning eller tilrettelegging av dommeravhør i tillegg, sier Tine Hovind Saxegaard i JURK (Juridisk rådgiving for kvinner).

Jusstudenten har det siste året spesielt jobbet med spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner, og sammen med Sara Marie Endreson har hun skrevet «Rapport om politiets Familievoldskoordinatorordning».

Les også:

Les også

Sinte mødre lærer å slutte å slå på sinnemestringskurs

— Svikter lokalt

Etter at politistasjonene i Horten og på Stovner var med på et pilotprosjekt hvor politiet tok i bruk analyseverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment), har nå Politidirektoratet bestemt at alle skal ta dette i bruk i perioden 2014-17.

— Første halvår i år var det bare Oslo politidistrikt som hadde tatt i bruk dette verktøyet. Undersøkelsen viser at det er gode statlige føringer, men knappe ressurser og manglende vilje til å prioritere lokalt gjør at dette blir en hul ordning uten den gjennomslagskraft det er lagt opp til, sier Hovind Saxegaard.

Også Vestfold og Telemark ligger langt fremme med implementeringen.

Les også:

Les også

- Pappa slår, sa jenta. Rektor gjorde ingen ting.

Samarbeidet med barnevernet

Familievoldskoordinator for Oslo politidistrikt, Dag Simen Grøtterud, sier at de så sent som i forrige uke fikk på plass en samhandlingsavtale med barnevernstjenesten i Oslo for å forebygge partnervold.

-Samhandling mellom politiet og barneverntjenesten krever en bevisst holdning om å gå sammen om saken og trygghet på dialog om ulike detaljer, samtidig som den enkelte skal ivareta sine spesifikke oppgaver og ansvar. Forankringsmøte på ledernivå for begge etater ble avholdt på Politihuset i vår, og rutinen blir i disse dager gjennomgått i Barne— og familieetatens kompetanseprogram for ansatte i barneverntjenesten.

- Bruker SARA

SARA er en metodikk for å utføre strukturerte trusselvurderinger i partnervoldssaker.

En sjekkliste med 15 risikofaktorer for partnervold inngår i politiets samlede risikoanalyse, og danner et grunnlag for iverksetting av forebyggende tiltak.

-Målsettingen er å søke å redusere risikoen for alvorlig og potensiell dødelig vold i partnervoldssaker. Samtidig avdekker risikoanalysen behovet for ulike støtte- og hjelpetiltak, hvor politiet er avhengig av et god samhandling med berørte hjelpeinstanser. Med dette for øyet pågår et arbeid med å utarbeide ulike samhandlingavtaler med eksterne aktører, sier Grøtterud.

 1. Les også

  Gir 50 millioner til forskning på vold i nære relasjoner

 2. Les også

  Politiet på Romerike dropper etterforskning av hverdagskriminalitet

 3. Les også

  Dømt for 26 år med familievold

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Vold mot barn

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 5. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 6. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av