Jagland: - Det måtte bli Obama

Thorbjørn Jagland sier at svaret på hvem som skulle få Nobels fredspris i år, var enkelt.

Thorbjørn Jagland hyllet Obama i sin tale, og sa at valget om å gi Obama fredsprisen, var et enkelt valg.

Multimedia:

Les også

Interaktivt kart: Dette skal Obama gjøre i Oslo

Les også:

Her er Thorbjørn Jaglands tale — ord for ord

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland avviser kritikken om at president Barack Obama får fredsprisen for tidlig. Han sier at tildelingen er helt i tråd med Alfred Nobels testament.

Jagland berømmer den amerikanske presidenten for å forstå at komiteen med denne tildelingen vil støtte en ny politisk kurs.

- President Obama har forstått den norske nobelkomitéen helt riktig, sa Jagland med hentydning til Obamas uttalelse om at han ser på pristildelingen som en oppfordring til handling.

I sin tale under seremonien i Rådhuset sa Jagland at komiteen hadde stilt seg følgende spørsmål: Hvem har gjort mest for fred i verden i det siste året?

— Dersom spørsmålet blir stilt slik Nobel gjorde det, er svaret forholdsvis enkelt: Det måtte bli USAs president Barack Obama. Det er sjelden at en person i den grad dominerer internasjonal politikk, og i løpet av så kort tid tar initiativ til så mange og så store endringer som Obama har gjort, sa Jagland.

I dag stiller nok en amerikansk president seg i spissen for en ny internasjonal orden.
Thorbjørn Jagland, Nobelkomitéens leder

Jaglands tale ble direktesendt på flere TV-kanaler verden over. I salen sitter en rekke politikere, men også kjendiser og kulturpersonligheter som Stein Erik Hagen, Wyclef Jean og Will Smith.

Også kronprinsparet er tilstede under Jaglands og Obamas taler i Rådhuset.

Unngå tapte muligheter

Jagland avviser kritikken om at prisen kommer for tidlig med henvisning til at «historien er så altfor full av tapte muligheter» og at mange priser er gått til personer som ikke hadde konkrete resultater å vise til på tidspunktet for tildeling.

- Hvis kravet skal være at man enten oppfyller idealene til punkt og prikke, og det straks, eller så må man slutte å ha idealer, så får vi et svært uheldig skille mellom realpolitikkens krav og idealistiske mål. Da forvandles politikk til ren kynisme. Politiske ledere må kunne tenke ut over realpolitikkens ofte snevre grenser, sa Nobelkomiteens leder.

Jagland understreket at årets prisutdeling må ses i lys av situasjonen i verden, med kriger, konfrontasjon, fare for spredning av atomvåpen og overhengende miljøkrise. Han viste til Time Magazine som beskriver det tiåret som nå ebber ut, som det verste siden slutten på den andre verdenskrig.

— Fra første stund i sitt presidentskap har Barack Obama forsøkt å skape et bedre samarbeidsklima som kan bidra til å snu dagens trend, sa Jagland.

En stolt tradisjon

Nobelkomiteens leder mener selve måten Obama-administrasjonen driver politikk på, har skapt nytt håp i verden.

Han listet opp de områdene der han mener president Obama har slått inn på en ny og fruktbar politisk kurs: multilateralt diplomati, atomnedrustning, arbeidet for ikke-spredning av atomvåpen, Afghanistan, Kina, Iran og klimatrusselen.

Jagland nevnte også den nye administrasjonens avgjørelse om å skrinlegge et rakettskjold i Øst-Europa, samt hans intensjon om å stenge den beryktede fangeleiren på Guantanamo, som viktige faktorer som Nobelkomitéen tok med i vurderingen.

– I dagens Washington foretrekkes dialog og forhandlinger som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter. Det er ikke gitt at forhandlinger alltid fører fram, men Obama mener at USA har en plikt til å forsøke, sa Jagland i sin tale.

Globale verdier

Han sa videre at Obamas diplomati er basert på forestillingen om at den som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning.

Jagland ser det slik at Obama viderefører disse tankene fra presidenter som Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy og Ronald Reagan.

Han viste også til Martin Luther Kings drøm om en slutt på raseskillet og sa at komiteen med tilfredshet kan konstatere at presidentens tilstedeværelse i Oslo viser at den er blitt virkelighet.

– I dag stiller nok en amerikansk president seg i spissen for en ny internasjonal orden. Han bekrefter at USA må lede sammen med andre. President Obama er en politisk leder som forstår at selv de mektigste er svake når de står alene, sa Nobelkomiteens leder.

Her er Thorbjørn Jaglands tale - ord for ord