Norge

Kraftig økning av flyktninger i august

Også Norge begynner å merke en økning i strømmen av flyktninger fra borgerkrigen i Syria. De siste tre månedene er det kommet over 1000 syriske flyktninger til Norge, over halvparten de siste ukene.

Refstad transittmottak i Oslo er første stopp for mange asylsøkere og flyktninger som ankommer Norge.
  • Ntb

Politiets utlendingsenhet (PU) har de siste ukene registrert flere enn 500 asylsøkere i uken, det normale har vært mellom 100 og 150, melder NRK. Refstad transittmottak i Oslo tar imot nesten alle asylsøkere som kommer til Norge. De siste tre månedene er det registrert 1079 asylsøkere fra Syria. Nesten 600 av disse har kommet i august.

Direktør i UDI, Frode Forfang, sier det er utfordringer knyttet til å bosette flyktningene.

– Vi ser at mange av dem som kommer nå, er mennesker som vil få opphold i Norge. Det har vært en jevn økning, men det har vært en kraftig økning nå i sommer og særlig de aller siste ukene, sier Forfang og setter utviklingen i sammenheng med den samme tilstrømmingen som skjer i Hellas og resten av Sørøst-Europa.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa