Norge

Barnevernet i Valdres: - Oppfattet ikke meldingen som akutt

Barnevernet i Valdres fikk melding både fra skolekontoret i Øystre Slidre og barnevernet i Bærum før de undersøkte saken. Da hytta så ut til å være folketom, antok de at jenta og moren hadde flyttet.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Det opplyser virksomhetsleder ved Familiens hus, Nord-Aurdal kommune, Pål Andreassen

  1. oktober får Øystre Slidre kommune beskjed om at en 13-åring fra Bærum ønsker hjemmeundervisning i Valdres.

Noen dager senere blir barnevernet kontaktet på telefon fra skolekontoret fra en person som ønsker å drøfte og få råd om søknaden.

— 17. november får vi en melding fra barnevernet i Bærum om den samme trettenåringen. Vi vurderte meldingen som bekymringsfull, men ikke akutt, opplyser Andreassen, som ikke kan opplyse hva meldingen gikk ut på fordi det er taushetsbelagt informasjon.

En måned etter at skolekontoret har mottatt søknaden om hjemmeundervisning, sender skolekontoret en formell henvendelse til barnevernet.

Sendte politi i sivil

Barnevernet i Valdres antok at jenta hadde flyttet da politiet ikke så folk.

Da tar barnevernet affære, og ber en politiet sende en politi i sivil opp til hytta. — Hvorfor gjorde dere det?

— Fordi det var kommet en bekymringsmelding om et barn som oppholdt seg i kommunen. Vi hadde mottatt flyttemelding til Oslo, men ønsket at politiet skulle sjekke om barnet fremdeles oppholdt seg her.

Politiet dro til hytta. De så ingen, registrerte at det var mørkt, og sendte senere en bekreftelse til barnevernet om at det ikke er tegn til folk.

— Vi oppfattet det slik som at det ikke var folk i hytta, sier Andreassen.

- Gikk politiet ut av bilen og så inn i vinduet?

— Det vil granskning og etterforskningen senere vise.

  • Hyppig flytting, mobbing og problemer med spiseforstyrrelser:
Les også

Dette skjedde i tiden frem til 13-åringen ble funnet død

Ikke tegn til folk

— Antok dere at mor og datter hadde flyttet til Oslo da der fikk beskjed om at det ikke var tegn til folk?

— Det jeg kan svare er at det ikke var tegn til folk, og da antok vi at de hadde flyttet.

- Hvilken kommune hadde ansvar for jenta hvis hun har vært i hytta hele tiden?

— Da er det oppholdskommunen (altså Øystre Slidre, red.anm), men det blir spekulasjoner. Dette er forhold som etterforskningen må konkludere med.

- Har barnevernet i Valdres gjort det de burde i denne saken?

— Det vil vi få svar på i forbindelse med politiets etterforskning, og tilsynet Fylkesmannen i Oppland har varslet.

- Merkelig oppdrag å sende politiet på

Førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang ved barnevernutdanningen på HiOA sier det det naturlige her ville vel være at barnevernet dro på hjemmebesøk selv.

– Jeg synes det er merkelig at barnevernet gir politiet i oppdrag å sjekke om det var noen hjemme på adressen etter at de har mottatt bekymringsmelding, sier Gording Stang.

– I barnevernloven heter det at bare når det er påkrevd kan barnevernet kreve bistand fra politiet til å gjennomføre, undersøke og fullbyrde vedtak. Det betyr at alle andre muligheter skal prøves først, sier hun.

Gording Stang ønsker ikke å kritisere barnevernets handlemåte i saken forøvrig: – Vi kjenner ikke innholdet i bekymringsmeldingen – om det har gått på skolesituasjonen eller på risiko for alvorlig sykdom, sier hun.

– Beslutningen om å samhandle med politiet om hjemmebesøket er en vurdering som er tatt av barneverntjenesten. Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.

Politiet mener å ha utført oppdraget på en riktig måte.

– Dette var et bistandsoppdrag. Meldingen gikk ut på å sjekke om det var folk på adressen, sier politiadvokat Mari Lauritzen Hasle i Innlandet politidistrikt.

– Dere mener at dere gjorde det dere fikk beskjed om?

– Ja.

  • Moren erkjenner ikke straffskyld:
Les også

Forsvareren til 13-åringens mor: - Siktelsen fremstår som absurd for henne

Les mer om

  1. Valdres