Norge

– Norge er et tolerant samfunn

Akhenaton De Leon mener det er riktig å stille spørsmål ved om Norge klarer å ivareta dem som kommer til landet på en god måte.

Akhenaton De Leon, leder av Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

— Jeg er ikke overrasket over at så mange er skeptiske. Norge har gjennomgått store omveltninger de siste årene. Det har hovedsakelig gått bra, og jeg mener at Norge i all hovedsak er et tolerant samfunn. Men for meg virker det naturlig at nordmenn spør seg om samfunnet kan tolerere den samme utviklingen videre, sier Akhenaton De Leon, leder av Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering.

Han mener derimot at det er et paradoks at et stort flertall sier de kunne tenke seg å bidra aktivt for bedre integreringen.

— Vi må skille mellom intensjoner og konkrete handlinger. Når du møter Ola og Kari på gaten, får du gjerne en hyggelig aften. Samtidig vet vi at innvandrere har kjempeproblemer med å få jobb og bolig, noe som er veldig problematisk med tanke på integreringen.

— Betyr svarene i barometeret at vi har nådd en smerteterskel for hvor mange innvandrere vi klarer å ivareta på en god måte?

— Kanskje. Ubegrenset innvandring er uansett ikke noe mål i seg selv, for vi må være sikre på at vi har kapasitet til å ivareta dem som kommer. Jeg synes ikke spørsmålet er intolerant eller negativt ladet, det er viktig, svarer De Leon, som ikke har noen god forklaring på hvorfor rundt halvparten mener at myndighetenes innsats for å bedre integreringen er utilstrekkelig.

— Det er vanskelig å si, men interessant. Kanskje Kari og Ola er bedre til å se de positive og negative sidene ved integreringen enn de fleste politikere.

Les også

  1. Én av to nordmenn vil stenge grensene

  2. –Integreringen går fremover