Barn drakk dobbelt så mye brus for 16 år siden

Tirsdag kom den første kartleggingen av barn og unges kostholdsvaner på 16 år. Den viser at barn har redusert sukkerinntaket, mens de fremdeles får i seg for mye mettet fett.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg presenterer undersøkelsen tirsdag morgen.

– Det er veldig gledelig å se at sukkerinntaket har gått ned, sier ernæringsprofessor ved Universitetet i Oslo, Lene Frost Andersen.

– Mye av grunnen til dette er at inntaket av brus og saft har blitt halvert, fortsetter Andersen.

Første undersøkelse på 16 år

Tirsdag morgen inviterte Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet, til frokost for media og andre interesserte. På menyen sto det grove rundstykker og en rykende fersk undersøkelse.

Ungkost er en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant norske 4.- og 8.-klassinger, og er den eneste av sitt slag.

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om barn og unges matvaner har endret seg over tid. Undersøkelsen har blitt gjennomført to ganger tidligere: i 1993 og i 2000.

Halvert inntaket av brus

I 2000 konkluderte undersøkelsen med at barnas kosthold i stor grad var i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet, men at barna fikk i seg for mye mettet fett og sukker, og for lite kostfiber.

Nå har altså inntaket av sukker gått betydelig ned, men Andersen påpeker at barna fremdeles spiser for mye sukker.

– Hos 9-åringer er sukkerinntaket redusert fra 17,3 prosent av det totale energiinntaket i 2000, til 12 prosent i dag. Blant 13-åringer har andelen sukker i kosten sunket fra 19, 1 prosent til 12,4 prosent, sier Andersen.

Fremdeles for mye mettet fett

I tillegg viser undersøkelsen at barna får i seg for mye mettet fett, akkurat som i 2000.

Ifølge anbefalingene bør andelen energi fra mettet fett i kostholdet ikke overstige maksgrensen på ti prosent. Gjennomsnittet for dagens 9- og 13-åringer er på 13 prosent.

Barna som har deltatt i undersøkelsen har sammen med sine foreldre fylt ut en dagbok på nett der de beskriver hva de spiser til de ulike måltidene.

Omtrent 2500 barn har blitt spurt om å delta i undersøkelsen, og rundt halvparten av disse har fullført undersøkelsen.