Ap vil ha ny vurdering av oktoberbarna: - Ett skritt i riktig retning, sier NOAS

Ap vil ha ny vurdering av de såkalte oktoberbarna, og vil innføre sårbarhetskriterier, men partileder Jonas Gahr Støre mener at det ikke gjør innvandringspolitikken mindre streng.

 Ap-leder Jonas Gahr Støre. Arkivfoto.

– Vi er veldig urolige i for den kraftige veksten i midlertidige oppholdstillatelser som vi har sett for de enslige asylbarna. Det er mange som er opptatt av situasjonen til disse barna, sier Rigmor Aasrud (Ap), andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, til Aftenposten.

Arbeiderpartiet vil innføre sårbarhetskriterier slik at terskelen for å returnere unge asylsøkere til internflukt i hjemlandet blir høyere. De som er henvist til internflukt etter 1. oktober i fjor, skal få sine søknader vurdert på nytt.

– Ap kommer til å fremme forslag om dette i morgen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB mandag kveld.

– Ett skritt i riktig retning

– Dette er bra, ett skritt i riktig retning, men nå må de gå videre og få tilbake rimelighetsvurderingen ved bruk av internflukt, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjo for asylsøkere, NOAS.

Austenå peker på at Norge er det eneste landet i Europa som har fjernet rimelighetsvurderingen ved retur av enslige asylsøkere etter at de er fylt 18 år.

– Denne innstrammingen ble mulig med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det var et ekstra innstrammingsforslag som Høyre og FrP kastet inn i pakken som Stortinget behandlet juni 2016, med virkning fra 1. oktober 2016. Det er fra oktober 2016 at du ser den bratte kurven i antallet enslige mindreårige asylsøkere som får midlertidig opphold frem til fylte 18 år.

Etter at de er blitt 18 år gamle, kan de enslige asylsøkerne, uten noen rimelighetsvurdering, returneres til et sted som de ikke opprinnelig kom fra.

– Ap tar nå på alvor den situasjonen som er oppstått etter den praksisendringfens om de var med å å vedta. Det at Norge er alene om å fjerne rimelighetsvurdering, kan umulig være noe å være stolt av når det rammer unge mennesker på flukt, sier Austenå.

Enslige i alderen 16 til 18 år

Aps forslag vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt.

– Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt. Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.

Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt.

– Men for denne gruppen, 16 til 18 år, så ønsker vi nå å innføre egne sårbarhetskriterier, sier Støre.

– Fremdeles strengt

Støre er ikke redd for at forslaget kan føre til økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

– Dette endrer ikke på det grunnleggende spørsmålet om du har rett til beskyttelse når du kommer til Norge. Med dette er vi fortsatt på den strenge siden i Europa. Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat, sier Støre.

Ifølge Støre har regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) økt bruken av midlertidighet mer enn det som var varslet da Arbeiderpartiet sammen med flertallet i Stortinget fjernet det såkalte «rimelighetsvilkåret» 1. oktober 2016.

Mandag kveld la Støre ut følgende melding om Aps forslag på Facebook.

Ap vil at utlendingsmyndighetene legger større vekt på enslige mindreårige asylsøkeres sårbarhet i sin vurdering av deres sak.

– Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015 er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt, skriver Støre.

SV fremmet tirsdag forrige et hasteforslag i Stortinget om umiddelbar stans i tvangsreturer til Afghanistan for unge asylsøkere. Dette forslaget fikk ikke flertall.

– Betyr dette ny politikk fra Arbeiderpartiet?

– Nei, det gjør det ikke. Det er i tråd med det vi har sagt hele tiden. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok allerede i april i fjor at vi skulle innføre sårbarhetsprinsipp, sier Aasrud.