Privat barneskole billigst

I flere kommuner er det billigere å ha de minste barna i privat skole fremfor offentlig. Ved Nyskolen i Oslo koster det kr. 500 i måneden for mat, skoleplass og SFO.

  • Forf>
  • <forf>anne Sliper Midling Espen Rasmussen <

Et skred. Etter at Kristin Clemet ble utdanningsminister har landet fått et skred av private skoler. Totalt har ministeren godkjent 79 nye private skoler. 61 av disse er grunnskoler, og 38 av dem er blitt godkjent i år. Etter at den nye friskoleloven ble vedtatt i fjor, kreves det ikke lenger at de nye skolene skal være et klart religiøst eller pedagogisk alternativ. Og trenden er klar. I bygdene starter foreldrene de private skolene selv, som eneste alternativ, etter at kommunen har svingt spareøksen og gravlagt grendeskolen. I byene er privatskolene et alternativ.

Engasjerte foreldre

Prisen for en skoleplass varierer sterkt. Flere av de private skolene på bygdene er langt billigere for de minste barna, ettersom SFO i mange tilfeller er inkludert i prisen. I Levanger kommune i Nord-Trøndelag, ved Markabygda Montessoriskole, koster det kun kr. 150 pr. måned for skoleplass, frukt, melk, skrivesaker og SFO. Ved den kommunale barneskolen en mil unna, Skogn barne— og ungdomsskole, koster det kr. 1800 for SFO hver måned. Ved Flatanger Montessoriskole i Nord-Trøndelag er skoleplassen gratis, mens SFO og mat koster kr. 500 pr. måned. I de store byene - Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim - er flere av de private skolene dyrere enn de offentlige. Men det gjelder ikke alle.

Også billig i Oslo

Ved Nyskolen i Oslo koster det kr. 500 pr. måned for mat, skoleplass og SFO. En offentlig SFO i Oslo koster kr. 1750. Ifølge Ellen Steina, daglig leder ved Nyskolen, er det et hovedmål at prisen skal være så lav som mulig. Felles for mange av de nye private skolene, enten de er i byen eller på bygda, er engasjerte foreldre som gladelig legger ned timesvis med gratis dugnadsarbeid.Ifølge LUFS, landslaget for nærmiljøskolen, har 700 lokalsamfunn mistet skolen sin siden 1986. - Årlig er det rundt 150 skoler som lever med trusler om å få kroken på døra, sier Torodd Fagerheim, rådgiver i LUFS og skolesjef i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Han mener mange kommuner lar seg lure av kortsiktige regnestykker når de legger ned skolene. - Hvis kommunen tror en privat skole er billigere enn en offentlig skole, tar de feil. Når en privat skole får overføringer fra staten, kuttes rammeoverføringen til vertskapskommunen tilsvarende. I tillegg er det slik at kommunene må betale for skoleskyssen. En privat skole er åpen for elever fra hele kommunen. Hvis noen i en annen skolekrets vil gå ved den private, må kommunen sette opp en skyssrute. En kan si det slik at en privateid skole får sugerøret sitt inn i kommunekassen. De får de pengene de har krav på. Konsekvensen blir at tilbudet ved de offentlige skolene svekkes, sier Fagerheim.