Lege-varslene i Trøndelag: – Alvorlig, krevende og omfattende

Den suspenderte legen i Trøndelag ble sagt opp som fastlege av kommunen tirsdag.

Kommunen holdt pressekonferanse om situasjonen onsdag.

(ADRESSEAVISEN): Onsdag inviterte den aktuelle kommunen i Trøndelag til en pressekonferanse om den siktede legen.

Per nå er kommunen kjent med at 58 personer har levert en politianmeldelse, og 87 personer har ringt kontakttelefonen som ble opprettet i august i fjor, skriver Adressa.no.

Les også

– At de gjør det slik, er oppsiktsvekkende og helt uforståelig

– Alvorlig

Kommunens ordfører beskriver saken som alvorlig.

– Den er krevende, omfattende og tilbake i tid gjennom flere år, sier ordføreren.

– Saken er mest krevende for de som er utsatt, og deres familier. Jeg har selv møtt noen av de utsatte og berørte. Deres historier gjør et sterkt inntrykk. Jeg tror på deres opplevelser, og det de sier.

Ordføreren sier videre at kommunen ikke lenger kan avvente politiets arbeid og Helsetilsynets endelige vedtak. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak siden saken ble kjent for dem i fjor.

– Vi vil arrangere en åpen informasjonskveld tirsdag 7. februar klokken 19 der alle som ønsker kan delta. Der vil fagpersonell fra kommunen og andre være til stede for å informere om tilbud til helsehjelp, sier ordføreren.

– Systemsvikt

Ordføreren sier videre at Statsforvalteren, helsetilsynet og kommunen alle har en rolle i saken.

– Jeg ser gjerne at den ettergås når den tid kommer. Min oppfatning er at dette er en systemsvikt mellom ulike forvaltningsnivå. Om kommunen har gjort noen feil, eller noe kritikkverdig fra 2006 til i dag, skal vi ta ansvar for det.

Ordføreren sier videre at kommunen skal ta politiets og Helsetilsynets avgjørelser til etterretning, og at de har tillit til deres arbeid.

– Innbyggerne i kommunen vår står sammen, og bryr seg om hverandre. Vi skal komme oss gjennom en utfordrende og krevende tid. Kommunen har ansvaret, og tar ansvaret. Jeg oppfordrer alle til å være åpne og ærlige, vise raushet og forståelse og ha respekt for hverandre.

– Overveldende stor

Kommunedirektøren forteller at saken er overveldende stor.

– Det er en veldig krevende sak for ofrene, de utsatte, pårørende og hele samfunnet. Også for kommunen.

– Vi ble i sommer orientert fra Statsforvalteren om at det var sendt en sak til Statens helsetilsyn som omhandlet en av våre leger. Vi innså tidlig at denne saken kunne bli så stor at kommunen ikke kunne håndtere den alene. Vi samlet derfor alle aktører til felles samråd tidlig i august.

Kommunen mistenker samtidig at det er høye mørketall i overgrepssaken.

– På tross over at nærmere 100 har varslet om saken, tror vi det fortsatt er mange innbyggere som er utsatt for seksuelle overgrep som ikke har tatt kontakt med kommunen eller politiet ennå, sier kommunedirektøren.

Mistet jobben tirsdag

Kommunedirektøren forteller at de tirsdag denne uken konkluderte med å avslutte legens ansettelsesforhold i kommunen.

– Og vi hever fastlegehjemmelen med øyeblikkelig virkning. Dette gjør vi fordi vi ikke har tillit til ham. På grunn av forholdene som er offentlig kjent, har vi varslet han via advokat om beslutningen i går, sier kommunedirektøren.

– Det er svært beklagelig at kommunen ikke tok varslene i 2006 på alvor, og bidro til å stoppe det da. Det er imidlertid ikke bare kommunens ansvar, selv om vi skal ta vårt. Det at Statsforvalter og helsetilsynet sviktet i sine roller, gjorde at saken ble ekstra ille. Jeg forventer at det på et eller annet tidspunkt gjennomføres en uavhengig, offentlig gransking.

Svært mange berørte

Kommunedirektøren sier at de fleste innbyggerne enten er direkte eller indirekte berørt i saken.

– Det har senere blitt kjent at daværende fylkesmann ble kjent med saken i 2007, som kommunen ikke ble varslet om. Saken burde og skulle vært håndtert bedre av mange involverte i 2006 og 2007.

Kommunedirektøren sier videre at de har grunn til å tro at det har skjedd overgrep i direkte forbindelse med mannens yrke som lege.

Kommunen mener de ikke har nådd ut til alle innbyggere med adekvat informasjon.

– Derfor er vi her i dag. Det er mange innbyggere, spesielt ungdommer som har flyttet herfra, vi ikke treffer med internkommunikasjon i kommunen, sier kommunedirektøren.

Vedkommende sier videre at det også har vært vanskelig å nå ut til innbyggere som snakker andre språk, noe de jobber videre med nå.

– Åpenhet er det eneste riktige, og vi skal svare på alt av spørsmål, også de ubehagelige.

Har opprettet interkommunalt tilbud om psykisk hjelp

Den siktede legen fungerte også som kommuneoverlege, men ble av kommunen suspendert fra stillingen i fjor høst.

Konstituert kommuneoverlege i kommunen forteller at det nå er opprettet et interkommunalt tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp med flere nærkommuner.

– Det er viktig at man har mulighet til å snakke om det som har skjedd. Hvis det er behov for profesjonelle, eller noen utenfor familie og vennekrets, ønsker vi å gi et faglig godt tilbud.

– Det vil være naturlig med ulike reaksjoner. Vi ønsker derfor å bygge opp kunnskap om hva man kan forvente, og hva som er normalreaksjoner når man leser om saken i media, eller får høre at noen man er glad i har opplevd hendelser.

Tidligere kolleger sjokkert

Den konstituerte kommuneoverlegen er selv tidligere fastlegekollega med mannen, og sier at legekontoret hvor de begge jobbet tar sterkt avstand fra det som har skjedd.

– Det kom som et sjokk på alle ansatte da det ble kjent hva pasientene hadde vært utsatt for i mange år. Det som har skjedd har vært helt ukjent for oss. Legekontoret jobber nå aktivt for at alle våre pasienter skal kjenne seg trygge når de kommer til oss. Det har vært en stor belastning, både kapasitetsmessig og følelsesmessig, siden saken ble kjent.

– Hvordan kunne dette skje på en liten arbeidsplass over så mange år? Det er en del brikker som har falt på plass etter hvert som man har fått innsikt i saken. Men der og da hadde vi ingen mistanker eller forutsetninger for å vite det. Jeg skulle oppriktig ønske at vi hadde avdekket det mye tidligere.

Kommuneoverlegen sier videre at fastlegene jobber selvstendig, med egne arbeidstider.

– Og denne friheten er blitt misbrukt.

– Vi tror på de som tar kontakt

Det var NOK Trøndelag som opprettet kontakttelefonen for kommunen i august i fjor. NOK Trøndelag er et tverrfaglig hjelpetilbud for personer som er utsatt for seksuelle overgrep, og for deres pårørende.

Daglig leder Veronica Moan Myran sier at de har samarbeidet tett med kommunen siden saken ble kjent, og at dette samarbeidet fortsetter også fremover.

Veronica Moan Myran i NOK Trøndelag.

– Alle henvendelser til hjelpetelefonen vil bli besvart. Noen har behov for bekreftelse, noen har behov for råd og veiledning til hvordan man går videre. Vi har taushetsplikt, men kan videreformidle informasjon til politiet dersom de utsatte ønsker dette, sier Myran.

– Det kan være vanskelig å si fra dersom man er utsatt for seksuelle overgrep. Men hvis man åpner opp for å prate, kan man få hjelp til å sortere følelsene, og hverdagen kan bli lettere. Vi tror på de som tar kontakt, og det er aldri for sent å ringe.

Suspendert fra legeyrket

Legen ble i juli i fjor suspendert i seks måneder.

I forrige uke valgte Statens helsetilsyn å forlenge suspensjonen av mannens legeautorisasjon.

– Suspensjonen har virkning fra og med 18. januar 2023 og gjelder i ytterligere seks måneder. Vi vurderer det som hensiktsmessig å avvente politiets etterforskning og avklausulering av saksdokumenter før vi kan fatte endelig avgjørelse i saken, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr i en mail til Adresseavisen.

Helsetilsynet ønsker ikke å kommentere innholdet i saken så lenge den fortsatt er til behandling.

58 fornærmede

Mannen er siktet etter paragraf 295 a i straffeloven, som omhandler misbruk av stilling for å tilegne seg seksuell omgang.

Etterforskningsleder hos politiet, Annar Sparby, opplyser at det nå er 58 fornærmede i saken.

– Alle har avgitt forklaring til politiet. Det er ingen endring i siktelsen foreløpig, sier han.

Han opplyser at politiet fortsatt jobber med å gjennomgå beslaglagt materiale og forklaringene fra de fornærmede.

Legen var i høst i flere avhør hos politiet. Han har ikke erkjent straffskyld, og er også uenig i suspensjonen fra Statens helsetilsyn.