Norge

Politiet om avlytting: Ga konkrete resultater i under halvparten av sakene

Politiet avlyttet 1152 telefoner i fjor. I under halvparten av sakene ga det konkrete resultater.

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Det viser rapporten fra Kontrollutvaget for kommunikasjonskontroll som kom tirsdag. Utvalget har som oppgave å kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll skjer på lovlig måte.

Det ble brukt kommunikasjonskontroll i 189 saker mot 497 mistenkte i fjor.

Det omfatter 1152 telefoner – i stor grad mobiltelefoner. Kun i fire saker fikk politiet nei til bruk av kommunikasjonskontroll. Ingen forsvareranker er i 2015 tatt til følge av lagmannsretten.

Avlytting var til nytte i kun halvparten av sakene

Ved 36 prosent av telefonavlyttingene er det foretatt såkalt hurtigkobling etter beslutning av påtalemyndigheten, noe som vil si at man gjennomfører avlyttingen før tingretten har gitt sin godkjenning.

65 prosent av avlyttingene i 2015 gjaldt narkotikakriminalitet. I 2014 var tallet noe høyere. De andre sakene der politiet brukte avlytting gjaldt et bredt spekter av annen alvorlig kriminalitet.

Politiet rapporterer at avlyttingen ga konkrete resultater, for eksempel pågripelse, beslag eller annen viktig informasjon, i noe under halvparten av sakene.

Dette er på nivå som årene før, heter det i rapporten, og «må karakteriseres som tilfredsstillende». Utvalget konkluderer med at politiets bruk av kommunikasjonskontroll gjennomgående er forsvarlig og godt begrunnet.

Kommunikasjonskontrollen, sammen med annen etterforskning, førte i 2015 til at politiet tok beslag i store mengder narkotika, en rekke skytevåpen, storekontantbeløp og store mengder tyvegods.

Brukte falske basestasjoner i 13 saker

Falske basestasjoner, såkalte IMSI-catchere, er blitt brukt i 13 saker for å identifisere en telefon, ifølge utvalget. Noen av sakene omfattet bruk av basestasjonen flere steder. I alle sakene foreligger rettens tillatelse.

Vinteren 2014 og 2015 skrev Aftenposten flere saker om bruken av falske basestasjoner i Norge. Kontrollutvalget for kommuniksjonskontroll konkluderer med at at politi-IMSI-catcher ikke ble benyttet til ulovlig mobilovervåking i de aktuelle årene 2014 og 2015.

Her kan du lese alle Aftenpostens saker om mobilovervåking fra det siste året og studere funnene vi gjorde i mobilnettene: Alt om mobilspionasje-sakene

Politiet og PST har fått utvidede muligheter til å overvåke egne borgere:

Les mer om

  1. Overvåking
  2. Politiet