Riksadvokaten filleristet dommen fra 2002. Mener Viggo Kristiansen må frikjennes for Baneheia-drapene etter 21 år i fengsel

KRISTIANSAND/OSLO (Aftenposten): Norge har fått et gedigent justismord. Riksadvokaten mener retten må frifinne Viggo Kristiansen etter drapene i Baneheia for 22 år siden. Selv dro Kristiansen rett til skogs.

Viggo Kristiansen dro på skogstur i Kristiansand etter Riksadvokatens avgjørelse.

Fredag ettermiddag falt ordene som ga Norge et historisk justismord. Riksadvokat Jørn Maurud hadde bestemt seg. Han mener drapsdømte Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene og overgrepene i Baneheia.

– Jeg ber Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen i gjenåpningssaken, sa Maurud.

Så beklaget han, på vegne av hele påtalemyndigheten den urett som er begått mot Kristiansen og hans nærmeste.

– Det er allerede klart for meg at denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som har sonet 20 år i fengsel og blitt frarøvet så mye av sitt liv, sa han.

Kort tid etterpå beklaget politidirektøren. Så beklaget Agder politidistrikt. Så beklaget mannen som beordret tiltalen mot Viggo Kristiansen i 2001.

– Dette er en tragedie for mange, også for rettsstaten, sa tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Kristiansen gikk rett til skogs

Kort tid etter at riksadvokaten hadde beklaget, kom Viggo Kristiansen selv ut av huset til foreldrene i Kristiansand.

43-åringen ønsket ikke å kommentere saken. Han gikk i turklær og inn på en sti like ved huset.

Viggo Kristiansen ønsket ikke kommentere avgjørelsen før han tok en tur i skogen i Kristiansand.

Da hadde riksadvokaten i 25 minutter filleristet dommen mot ham fra 2002. I Oslo plukket han den fra hverandre. Bit for bit. Bevis for bevis.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for overgrep, drap og medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Han nektet da og nekter fortsatt for å ha noe med saken å gjøre.

Maurud var ikke nådig mot dommen. Han mener Viggo Kristiansen ikke kan knyttes til åstedet der de to jentene ble drept i Baneheia.

Han mener det ikke er noen tekniske bevis i saken som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. At det ikke finnes noen holdepunkter for at var flere enn én person involvert i drapene.

Radbrekker DNA-beviset

Da Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel i 2002 var et sentralt premiss at DNA-bevis slo fast at handlingen måtte vært begått av flere enn en person.

Men de bevisene holder ikke, mener Maurud. Han slo fast at det ikke foreligger DNA-bevis som tilsier at Kristiansen var en del av handlingene som skjedde i Baneheia.

– Det foreligger ikke DNA-bevis som tilsier at Viggo Kristiansen var involvert i handlingene, sa riksadvokat Jørn Maurud fredag.

Dette styrker også et annet sentralt bevis i saken, nemlig Kristiansen telefon. 43-åringen har hele tiden ment at telefonloggen på hans telefon beviser at han ikke kan være skyldig. Fordi han ikke kan ha vært i Baneheia da drapene skjedde.

Det ble sendt tekstmeldinger og gjort et anrop fra hans telefon i tiden da drapene skjedde. Basestasjonen denne telefonen slo inn på har ikke dekning på det stedet de to jentene ble drept.

Dette beviset ble ikke tillagt særlig vekt i dommen fra 2002. Riksadvokaten mener derimot dataene fra telefonene viser at Kristiansen, som han selv hele tiden har hevdet, var hjemme da drapene skjedde.

– Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig, skriver Maurud i sin avgjørelse.

Krimteknikere fra politiet i Kristiansand er med på å sikre spor og beviser fra åstedet to dager etter drapet i byen i 2000.

Tror ikke på Andersen

Med DNA-beviset borte og en mobiltelefon som beviser at Kristiansen var hjemme da drapene skjedde, sto riksadvokaten igjen med forklaringen til Jan Helge Andersen. Den ble sentral da retten dømte de to i 2002.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han innrømmet drapet på den yngste av jentene, men nektet for å ha deltatt eller medvirket til drapet på den eldste.

Samtidig hevdet han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene. Retten trodde på ham.

Andersen ble dømt for drap og overgrep på 8-åringen og medvirkning til overgrep på 10-åringen. Han ble frifunnet for medvirkning til drap på den eldste jenta.

Riksadvokaten holdt pressekonferanse fredag ettermiddag.

Maurud mener på sin side at man ikke kan legge vekt på hans forklaring.

– Vi står igjen med at det kun er Andersens forklaring som bygger på at Kristiansen er skyldig. Min vurdering er at Andersens forklaring ikke kan tillegges vekt, sa han.

Han mener Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter av svakheter. Både i sammenheng, plausibilitet og at den ikke passer med andre opplysninger i saken.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, mener riksadvokaten.

Dermed mener Maurud at det ikke er noen beviser for at Kristiansen var i Baneheia eller deltok i drapene og overgrepene. Kristiansen har sittet 21 år i fengsel, uskyldig dømt.

På spørsmål om hvordan påtalemyndigheten kunne gjøre opp en slik feil.

– Det tror jeg ikke er mulig, dette er en helt uopprettelig feil, svarte Maurud.

Arvid Sjødin forsvarer Viggo Kristiansen.

Sjødin: Ingen overraskelse

Arvid Sjødin er Viggo Kristiansens forsvarer.

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette, men bekreftelsen betyr veldig mye. Så dette er veldig bra, sa Sjødin etter avgjørelsen.

Når retten kommer med den endelige frifinnelsen, starter jobben om erstatning til Kristiansen.

– Han har ikke hatt inntekt og skal ha en solid erstatning. Jeg har sagt mer enn 30 millioner. Jeg vil ikke komme med noe tall. Vi har ikke satt oss ned og regnet på hvor mye penger han skal ha. Det skal vi gjøre nå, sier Sjødin.

Setter ned utvalg

Det som skjedde fredag etterlater svar, men også mange spørsmål. Maurud sier påtalemyndigheten nå har en oppgave foran seg i å vurdere hvordan de kan og skal håndtere Baneheia-saken videre.

– Vi må finne ut hva som gikk galt og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sier Maurud.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa fredag at regjeringen vil sette ned et uavhengig granskingsutvalg.

– Skulle den rettskraftige avgjørelsen være i tråd med Riksadvokatens vurdering, vil dette være en rettsskandale som mangler sidestykke i Norge, sier hun.