Åpner for å bygge vei i naturreservat

Regjeringen overprøver Miljødirektoratet og åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Her, gjennom verneområdet Lågendeltaet nord for Lillehammer i Gudbrandsdalen, skal veien bygges.

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 på strekningen Roterud – Storhove. Dette er i verneområdet Lågendeltaet i Gudbrandsdalen.

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til å bygge veien gjennom naturreservatet. De mener vilkårene for å gjøre unntak fra vern ikke er oppfylt.

Klima- og miljødepartementet skriver i en pressemelding at det skal gjøres «kompenserende tiltak» for å redusere belastningen på naturen. Det gjelder veistrekningen den 23 kilometer lange strekningen mellom Roterud og Storhove.

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområdene. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, sier Espen Barth Eide.

Viktig gyteområde

Området har nasjonal og internasjonal betydning for trekkende vadefugler og truede naturtyper i flommark.

Verneområdet er et viktig leveområde for nesten alle fiskearter i Mjøsa. Disse gyter i deltaet eller i Gudbrandsdalslågen. Blant annet gyter en av Norges viktigste storørretstammer – hunderørreten – i Gudbrandsdalslågen. Hver høst drives det også tradisjonelt fiske etter lagesild.

Veiprosjektet er en del av den planlagte hovedveien fra Oslo til Nord-Vestlandet.

Regjeringen mener løsningen er den beste for trafikken gjennom området. De mener også at belastningen på fuglelivet i andre deler av reservatet reduseres når veien bygges ut i deler.

– Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og arbeidsmarkedet i regionen, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og regjeringen overstyrer Miljødirektoratet og åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Miljødirektoratet skal nå utarbeide forslag til endringer i geografisk virkeområde for verneforskriften. Regjeringen skriver at det ikke er mulig å utsette veiprosjektet. De mener også at alternative planløsninger vil medføre naturinngrep andre steder.

– Ubegripelig og naturfiendtlig

SVs stortingspolitiker Lars Haltbrekken sier det er helt ubegripelig at regjeringen overprøver Miljødirektoratet og åpner for at E6 skal gå gjennom Lågendeltaet.

– Regjeringen svekker naturvernet for at Nye veier skal få det som de vil. For et vanvittig knefall for motorveiinteressene, sier Haltbrekken.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, reagerer på at dette kommer kort tid etter at regjeringen var med på å vedta en svært ambisiøs global naturavtale under FNs naturtoppmøte i Montreal i Canada.

– Klimaministeren er flink til å snakke pent om naturen og si de riktige setningene. Men du kan ikke bygge en motorvei gjennom Lågendeltaet og samtidig påstå at du tar naturvern på alvor, uttaler Hermstad.

Frp: Garanterer flertall for veien

Rødts Sofie Marhaug kaller avgjørelsen for «naturfiendtlig dobbeltmoral» fra regjeringen.

– Barth Eide kan godt skryte av sin rolle på internasjonale toppmøter. Men så kommer han hjem og vil bygge motorvei gjennom verneområder. For et mageplask.

Frp er derimot veldig fornøyde med at veien nå skal bygges. Den ble vedtatt og planlagt da partiet satt i regjering. Frps mann i transportkomiteen, Frank Sve, er likevel bekymret for at SV skal klare å stoppe prosjektet. Han ber regjeringen søke flertall med Frp for å få veien bygget.

– Jeg garanterer at FrP vil sikre flertall for nye E6 ved Lillehammer om saken kommer til Stortinget, sier han i en pressemelding.