Islamsk Råd mister statsstøtte: – Hva har vi gjort galt?

Leder Methab Afsar nekter å trekke seg, selv om Islamsk Råd mandag mistet både statsstøtte og fem nye medlemsorganisasjoner. – Vi vil vite konkret hva det er vi ikke leverer på, spør Afsar.

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar (t.h.), leder av kvinnegruppen, Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat (t.v.) etter møtet mellom Islamsk Råd og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av forrige måned.

Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge (IRN) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.

Ifølge NRK har fem organisasjoner med 10.000 medlemmer mandag meldt at de vil ut av IRN. For bare et par uker siden, i slutten av september ble det klart at fem andre organisasjoner meldte seg ut. De skal ha hatt nærmere 20.000 medlemmer.

Nortura vil kutte halalsamarbeid med IRN. Og så kom regjeringen og vil trekke støtte.

I sentrum for stormen står generalsekretæren i IRN, Mehtab Afsar.

Vil vite hva de har gjort feil

På slutten av en veldig lang og tøff dag sier han til Aftenposten at IRN lurer på hva de har gjort galt. De lurer på hvorfor departementet mener Rådet ikke tilfredsstiller kravet til statsstøtte.

– Vi vil vite konkret hva det er vi ikke leverer på, sier Afsar, og påpeker at IRN har vært aktive i samfunnsdebatten og levert på mange områder.

– Vi har fokus på det samfunnsansvaret vi har som brobygger og dialogpartner, og det skal vi jobbe for å bli enda bedre på.

– Dere fikk jo kritikk fra flere av deres medlemmer for ansettelsen av administrasjonskonsulent Leyla Hasic i vår. Der reagerte flere med å trekke sitt medlemskap.

– De samme medlemmene var med på å ansette henne. Det er ingen tvil om at hun er kvalifisert for jobben. I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser. Vi driver med inkluderende arbeid, ikke diskriminering.

Vi driver mye med dialogarbeid. I dialogarbeid er man av og til uenig, men vi må jobbe sammen for å utvikle oss videre. Generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar

– Flere av medlemmene har meldt seg ut av IRN på grunn av mistillit til deg som generalsekretær. Tar du selvkritikk for det?

– Det var en vikarierende påstand. Vi driver mye med dialogarbeid. I dialogarbeid er man av og til uenig, men vi må jobbe sammen for å utvikle oss videre, sier han.

– Er du villig til å trekke deg som generalsekretær hvis det er det som skal til for å redde organisasjonen?

– Mitt engasjement er i IRN. Det er organisasjonen som ansetter og har mandat til å si opp ansatte, også generalsekretæren. Jeg kan ikke heve meg over det, sier Afsar.

– For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet. Nå har vi hverken tillit fra myndighetene, andre samtalepartnere, eller fra samfunnet for øvrig, sier talsperson Najam Saqib i Islamic Cultural Centre til Dagsavisen.

Vurderer ny organisasjon

IRN opplyser på sine nettsider at de representerer 38 organisasjoner med 65.000 medlemmer, men dette tallet er trolig ikke oppdatert etter den siste utmeldelsen.

Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN.

– Vi må tette det vakuumet som har oppstått. Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet, sier han til Dagsavisen.

– Skuffet

På sine nettsider skriver IRN at det er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at den vil fortsette arbeidet som en «sentral aktør og brobygger i samfunnet».

IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.

– Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes, vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør, bli skadelidende, skriver organisasjonen.

– Skal gjennomgå begrunnelsen

Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN, og som departementet allerede i juni varslet at den ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner.

– Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få med IRN, sier Helleland til NTB.

Helleland sier at beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke er knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab.