«Samir» ble ikke trodd på alderen - returneres til Bulgaria

Det hjalp ikke at flere fagpersoner vurderte ham som mindreårig. UDI valgte å stole på de medisinske testene, og bortviser den afghanske gutten til Bulgaria.

Medisinsk vurdering av alder på unge asylsøkere skjer ved røntgen av hånd og fingre, og tannundersøkelser. Metoden er kritisert for å være usikker.

I forrige uke skrev Aftenposten om «Samir», som har oppgitt at han er 16 år til norske myndigheter — men der de medisinske alderstestene av tenner og skjelett konkluderte med at han er ca 20 år. Alle barnefaglig ansatte som har møtt ham under ankomstintervju og på asylmottak under oppholdet i Norge har imidlertid vurdert ham som mindreårig.

«Samir» har nå fått avslag på søknaden sin om beskyttelse i Norge. Alderen er fastsatt til 18 år. UDI har vedtatt at han skal bortvises og retuneres til Bulgaria for å få behandlet søknaden sin der, etter den såkalte Dublin-forordningen.

— Dette er kaldt og kynisk gjort av UDI, som slett ikke har latt tvilen komme en sårbar, ung asylsøker til gode, slik Frode Forfang tidligere har uttalt i Aftenposten at de gjør, sier Tom Lindberg.

Han er «Samirs» verge, og har nå sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der han ber om en vurdering av om UDI har oppfylt sin plikt til «forsvarlig omsorg».

- Vi har tre uker frist til å påklage vedtaket. Vi vil gjøre alt vi kan for at «Samir» kan få bli hos sin bror i Skien, og unngå et liv i fattigdom og frykt, sier han.

Usikre tester av tenner og henderAftenposten har tidligere satt søkelys på de medisinske testene som gjøres i Norge for å vurdere alder på asylsøkere der det er tvil om de er mindreårige eller voksne. Malen som brukes for å vurdere røntgenbildene av håndrot og fingre vurderes opp mot det såkalte Greulich & Pyle-atlaset, som viser hvordan håndroten utvikler seg i stadier for frisk, hvit nordamerikansk middelklasseungdom i 1930-årene. Aldersvariasjonen på tenner kan være pluss/minus to år i aldersgruppen 15–20 år.

Les debattinnlegget fra assisterende direktør i UDI:

Les også

Tar vi godt nok vare på enslige mindreårige asylsøkere?

«Ett av flere momenter»

Ifølge UDI skal den medisinske aldersvurderingen bare telle som ett av flere momenter når alderen fastsettes for unge, enslige asylsøkere. I vedtaket skriver UDI at de har merket seg uttalelsene fra de barnefaglig ansatte som vurderer «Samir» til å være mindreårig. «Mangel på modenhet er imidlertid ikke nødvendigvis er et bevis på lav alder, men kan også ha andre årsaker», heter det. På bakgrunn av aldersundersøkelser og opplysninger søkeren har gitt til bulgarske myndigheter om at han var 18, setter UDI søkerens alder til 18 år.

Oppgir høyere alder for å slippe internering

— Det er en kjent sak at unge asylsøkere oppgir en alder som høyere enn den de har for å unngå å bli internert i mottak for mindreårige i flere land i i Europa, og ikke få mulighet til å komme videre for det som er målet for flukten, påpeker Lindberg.

Bekymret over Bulgaria

Han har påpekt i brev til UDI at FNs høykommissær for flykninger i en rapport fra april i fjor uttrykker bekymring for situasjonen for flyktninger som returneres til Bulgaria. Men UDI skriver at de legger til grunn at de generelle forholdene for asylsøkere er forbedret og at det ikke er grunn til å tro at Bulgaria ikke overholder sine forpliktelser etter flykningkonvensjonen og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

«Samirs» bror jobber som elektrikerlærling i en by på Østlandet.For tiden har han broren sin boende hos seg.

- Jeg er veldig lei meg over avslaget. De tenker ikke på asylsøkere som enkeltmennesker, sier han.