Legene holder streikeuttaket lavt for å unngå tvang

Sykehusstreiken fortsatte på fjerde dagen lørdag, men foreløpig har streiken svært begrensede konsekvenser.

Leger streiker utenfor Ullevål sykehus onsdag morgen.

Hittil er 313 sykehusansatte tatt ut i streik. Om lag 200 av disse er leger, mens resten tilhører andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse, sier de bevisst holder streikeuttaket lavt. Dersom liv og helse står i fare, vil regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

– Det er ingen grunn til å sette i gang et stort press med mange streikende, sier Frøyland til NTB.

Med et moderat streikeuttak tar arbeidstakerorganisasjonen høyde for at streiken kan bli langvarig. Streikeviljen er på topp, varsler han.

Leder av Akademikerne helse Rune Frøyland legger vekt på at et moderat uttak i sykehusstreiken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi streiker til arbeidsgiver tar til fornuften og gir etter for kravet, sier Frøyland.

Utsetter timer og operasjoner

Begge parter i konflikten – Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter – bekrefter at streiken foreløpig har fått lite å si for pasientene.

– Sykehusene organiserer dette slik at det i minst mulig grad rammer pasientene, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter.

Han viser til at det er 14.000 sykehusleger her i landet, og bare om lag 200 er i streik. Noen pasienter har fått utsatt enkelttimer, konsultasjoner og oppfølging ved poliklinikker eller planlagte operasjoner. Det enkelte sykehus vil melde konsekvenser inn for Helsetilsynet, som følger utviklingen.

Legene frykter uoversiktlige vaktplaner.

Streikeleder Frøyland beklager til de pasienter som nå får utsatt behandlingen sin.

– Vi er lei oss for det. Streiken har ikke fått store følger, og det er ikke alvorlige behandlinger som er utsatt, sier han.

Markering ved Oslo rådhus lørdag

Streikende leger og støttespillere samlet seg lørdag ettermiddag utenfor Oslo rådhus til en markering. Et par hundre mennesker hadde møtt opp for å få med seg appellene fra streikeledelsen.

Striden står om organisering av legenes vakter. Mens legene vil beholde kollektive vaktplaner, ønsker Spekter å innføre individuelle ordninger.

Marit Hermansen, president i legeforeningen.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, frykter at individuelle vaktplaner vil kunne bety utilbørlig press, særlig mot unge leger som er i midlertidige stillinger eller som er sårbare fordi de risikerer å miste en forfremmelse.

– Vi vil ikke at hver enkelt skal stå alene mot ledelsen for å unngå å jobbe alle helgene i juli, sa hun som eksempel.

Spekter mener legene har godt vern selv om vaktplanene organiseres på annen måte enn i dag.

– Vernet vil være det samme. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Medbestemmelse i lov- og avtaleverk vil være uendret, har administrerende direktør Anne-Kari Bratten tidligere uttalt.

Ingen kontakt siden natt til onsdag

Sykehusstreiken startet onsdag og ble trappet opp fredag. Til sammen er nå ni sykehus berørt. Frøyland vil ikke si noe om når neste opptrapping kan komme.

Det har ikke vært noen nye møter mellom partene siden meklingen ble brutt natt til onsdag. Frøyland sier det heller ikke har funnet sted uformell kontakt med tanke på å få samtalene i gang igjen.