En svensk ulv står bak sauedrap

Ulven som har drept over hundre ulv i Akershus og Oppland, er identifisert som en svenske tispe.

Ulven som har drept mellom 110 og 120 sau de to siste ukene i grensetraktene mellom Akershus og Oppland kommer fra svensk side av grensen. (Illustrasjonsfoto)

Det viser siste DNA-analyser av innsamlede ekskrement-prøver.

En fersk rapport slår fast at ulven som har herjet i Hurdal er en tispe som har utvandret fra sitt føderevir Kindla i Örebro/Dalarna i Sverige.

– Det er fortsatt noen prøver samlet i skadeområdet i Gran og Hurdal som skal analyseres, men så langt tyder funnene på at det er denne ulven som står bak skadene på sau den siste tiden i dette området, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Svenske hunder skal jakte svensk ulv

Onsdag settes eksperter fra Statens naturoppsyn inn i jakten på ulven på Hadeland med spesialhunder fra Sverige.

Men leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, mener at også politihelikopter og varmesøkende kamera bør settes inn i ulvejakten.

Fellingstillatelsen for ulven som har drept mellom 110 og 120 sauer i Hurdal, på Gran og VestreToten, er utvidet til fredag.

Natt til tirsdag ble det funnet nye sauekadavre på Hadeland, denne gangen på Hennung nord for Brandbu. Sauene er trolig angrepet natt til mandag, skriver avisen Hadeland.

Det er funnet fem døde søyer og to lam, ifølge Gran sauebeitelag.

En av sauene som ble funnet revet i hjel i Eina-området i helgen.

– Ulven skal ut!

Tidligere har de kommunale ulvejaktlagene ment at skogen i området er for tett til å bruke helikopter i ulvejakten. Men leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag påpeker at varmesøkende kamera bør kunne lokalisere ulven.

– De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv, sier hun.

Furuberg påpeker at ulven er inne i beiteprioritert område der Stortinget har vedtatt at beitedyr skal ha forrang. – Skadegjøreren skal ut – det skal ikke forekomme ulv her. Nå må alle midler tas i bruk, sier Furuberg.

I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren «setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare».

Hun tvitret også om forslaget sitt mandag:

I helgen ble det funnet i alt 12 drepte og skadede sauer i Eina-traktene. Få dager tidligere ble 100 sauer drept i beiteområdene Hurdal og Gran Østås, på grensen mellom Akershus og Oppland.

Statssekretæren: – Helikopter ikke aktuelt

Men statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier det ikke er aktuelt å be om bistand fra politiet og bruk av deres helikopter i denne saken.

– Bruk av helikopter for felling av rovdyr i tette skogsområder sommerstid er vurdert som et dårlig egnet hjelpemiddel. Sannsynligheten for å lykkes med å lokalisere en ulv er svært lav, sier han.

Han sier det er svært vanskelig å få øye på dyret, selv i tilfeller der man har fungerende radiosender på ulven. I tilfellet på Hadeland er det snakk om en umerket ulv.

Statssekretær Lars Andreas Lunde ønsker ikke tillate ulvejakt med helikopter.

Helikopter er forsøkt i slike situasjoner tidligere, inkludert politihelikopter med varmesøkende kamera i et tilfelle fra Hedmark.

– Dette var en situasjon der politiet bisto i søk etter en skadeskutt bjørn. Bjørnen ble ikke oppdaget av helikopteret, men befant seg i det gjennomsøkte området. Den ble senere funnet ved hjelp av sporhunder, påpeker han.

Les mer om ulvedebatten: Forskere mener Stortingets ulvemål er «åpenbart absurd»

Setter sin lit til spesialjegere og plotthunder

Onsdag kommer eksperter på rovdyrjakt fra Statens naturoppsyn til området for å være i beredskap, opplyser rovviltmedarbeider Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn, Oppland.

Det er svenske plotthunder myndighetene nå setter sin lit til i jakten på ulven Plotthunder jager rovvilt, men sporer ikke opp viltet. Hundene bør derfor brukes på ferske spor.

Myndighetene har tidligere vært restriktive til å tillate løs plotthund fordi det er risiko for at de kan angripe sau og vilt som oppholder seg i området, men tillater det nå fordi det er en dramatisk situasjon at over 100 sauer er tatt av ulv.

Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en «løs på drevet halsende hund.» Typen er alet spesielt for jakt på bjørn og villsvin.

Rundt 20.000 sau beiter på allmenningene i områdene der ulven befinner seg. (Illustrasjonsfoto)

Spår blodig beitesommer

Mandag skrev Aftenposten om Norsk Almenningsforbund og Almenningene på Hadeland og Romerike, som hevder at det er en feilslått ulveforvaltning fra politikerne som nå resulterer i «blodig beitesommer». I en pressemelding krever de at politikerne på Stortinget tar tak i saken. De mener at ulven kommer inn i beiteområdene fordi klima- og miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter.

Til det svarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet at det er spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter.

– Erfaringsmessig er det ulv som utvandrer fra svensk side av grensen som står for de største skadene på sau i Norge. Det viser DNA-prøver, sa han.

Og de nye DNA-analysene ga altså statssekretæren rett i antagelsene om at ulven er svensk.